« Najít podobné dokumenty

Obec Šindelová - Obec Šindelová - Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Šindelová dne 21. 7. 2021 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šindelová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 4. ZO 21. 7. 2021.PDF [0,28 MB]
USNESENÍ
<br> z 4.zasedání Zastupitelstva obce Šindelová,konaného dne 21.7.2021
<br> Usnesení č.411/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program zastupitelstva obce bez připomínek <.>
<br> Usnesení č.412/2021 Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční příspěvek stacionáři Stonožka Ostrava
<br> Usnesení č.413/2021
<br> Zastupitelstvo obce Šindelová příslušné podle 5 6 odst.5 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o
<br> územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“),ve znění pozdějších předpisů
<br> A) projednalo
<br> upravený a projednaný Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Šindelová zpracovaný
<br> pořizovatelem - úřadem územního plánování,Odborem územního plánování,stavebního úřadu
<br> a památkové péče Městského úřadu v Kraslicích ve spolupráci se zastupitelem určeným pro
<br> spolupráci s pořizovatelem územního plánu Šindelová Jaroslavem Bendou <,>
<br> b) schvaluje
<br> v souladu s ustanovením & 55 odstavce 1 stavebního zákona ve spojení s 5 47 odstavce 4
<br> stavebního zákona předložený upravený návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu
<br> Šindelová s doplněními dle požadavků a připomínek dotčených orgánů,jako Zprávu o
<br> uplatňování Územního plánu Šindelová včetně podnětu vlastníka č.10,která je nedílnou
<br> součástí tohoto usnesení a zápisu ze zasedání zastupitelstva (příloha č.1) <,>
<br> C) ukládá
<br> Jaroslaw Bendovi,starostovi obce,<,>
<br> %.Informovat pořizovatele o výsledku projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu indelová <.>
<br> 2.Předat výpis usnesení 5.schválenou Zprávu o uplatňování ÚP Šindelová pořizovateli <.>
<br> Usnesení č.414/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje nákup zimních pneumatik na hasičské vozidlo KAROSA a
<br> úhradu faktury <.>
<br> Usnesení č.415/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktury Severočeské servisní,a.3.Teplice č.204210981 ve výši 30 391 Kč za laboratorní služby <.>
<br> Usnesení č.416/2021 _,Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku s firmou TextilEco a.3.Praha 5 k stávaj...

Načteno

edesky.cz/d/4776950

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šindelová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz