« Najít podobné dokumenty

Obec Svatobořice-Mistřín - VV - Návrh obecné povahy, kterým se zřizují Ochranná pásma letiště Kyjov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svatobořice-Mistřín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

grafické přílohy
\f'i-"v u „upr.-|
<br> Num rm <,>
<br> s-m „„.<.> <.>
<br> filmu-u-
<br> ! num.<.> i
<br> či
<br> = A u_n) „,Vlna-umu <,>
<br>,<.>
<br> “)*-Ě;.měn—.<.>.„u
<br> m M6511“ mmm
<br> GEODÉZIE TOPOS
<br> gm.<.> mnm
<br> na www-
<br> r A.<.>
<br> | \
<br> _ Ummy
<br> Marsa/may
<br> AGRO MK n.m.(70270 AGRO Židovka.<.> no.(07566) AGRONAVI na (70456) AGROS lamy mv: s.r.n,(21450) kami — KRATINA.LI.(Im) Maška CW (47U7l) XXX XXXX (XXXXX) mmm: nwm: (mací Na Piskůcll Gaz-lm "XXX (XXXXX) W “Pik (54307) Luk“ Numi! (80207) M mmm! (07960) GWh W (47009) Mr cum (toss) Richard Šad- (00530) RK mm cm (9939) VSV.„.(1725) Zdenou Lbk: (1727)
<br> ZERA.<.>.: (1941) Hr ubé louky KVuČqvaYlky
<br> Vynanuluvang <.>,m s
<br> J 0 c h \,' '(Ucř'lgjam
<br> U bajku '
<br> NMEV ZAKÁZKY:
<br> "'““ nuny/" Á ")
<br> D'W “ Kmvska <.>
<br> „»
<br>,'Hanmanky
<br> : \.A-Rybnlkcva „ cm'
<br> “!$/drn m;,_ a.<.> / Kniha.—.A.-
<br> Ph'dnf 'ouky
<br> mmm <,>
<br> u \ m.)./\2„ ' r \ \\ „ \ wu.\
<br> \ a ma \ evang.)
<br> Ochranné pásma :“ D opomnowcko ).“ CI RWY
<br> &),m RWY
<br> DNEDNMÍL: Mrokhm Kylov za.MWIn č.p 1181 696 04 Bvůobonco
<br> GEODÉZlE TOPOS
<br> OP leteckých staveb letiště LKKY Kyluv
<br> MV vakem; OP omnologlclcé
<br> IMII ! m : In.<.> “.<.> w- w— GEODÉZIE wmv.TOPOS www
<br> mmxm ___—__“
<br> w.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>.wmmmn rm“ "
<br> _ nvram-um.“ WEMMWWIWIWN "“ D w-Mmmmn
<br> Antonin Motu lulu; un mmmm
<br> _m— A&M—.GEODÉZI E TOPOS
<br> unu mum- wirm :.la-1 rour „.aum-a.: &
VV - Návrh obecné povahy, kterým se zřizují Ochranná pásma letiště Kyjov
*"- Illg.Jir'i r3iž úfuu pRo cIvILNí rnrEcrví K letišti ll49123 160 08 Praha 6 Spis.zn.: 1817 30 l 0 l05 l OPLKKY l 03 l2I č.i.: lts1-21-7oI Y Praze dne 19.ěervence202I Y f,Y VEREJNA VYHLASKA XÁVnH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví Čn 1aate Éž jako,<,> Úřad"; jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 89 odst.2 písm.c) zákonaě.49ll997 Sb <.>,o civilním letectví a o změně a doplnění zákona ě.45511991 Sb <.>,o živnostenském podnikání (živnostens§ý zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon o civilním letectví"),v souladu s ustanovením § 172 zákonač.50012004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> správní řád"),vydává podle ustanovení § 37 odst.1 zákona o civilním letectví návrh opatření obecné povahy,kterým se zYizují: Ochranná pásma letiště Kyjov článek I.v katastrálních územích Jihomoravského kraje uvedenýchOchranná pásma letiště Kyjov se zíizují níže: Kyjov (67843l) Milotice u Kyjova (695157) Mistřín (760081) Skoronice (748404) Sobůlky (752151) Svatobořice (760099) Vacenovice u Kyjova (775932) Vlkoš u Kyjova (784036) Vracov (785172> seznam noužifých zkratek ARP vztažný bod letiště (stanovuje zeměpisnou polohu letiště) Ll4 letec§ý předpis L 14 - Letiště l B/7 3 0/0 1 05/oP LKKY/03/2 l m n.m.(Bpv) výškový systém Balt po vyrovnání,nadmořská výška ft stopa (délková jednotka,l ft:0,3048 m) NN nízkénapěíí RWY dráha pro vzlety a přistávání letadel STRIP dráholý pás THR práh dráhy pro vzlety a přistávání letadel VFR pravidla pro let za viditelnosti \rN vysoké napětí V'ťN velmi vysoké napětí WGS-84 světoqý geodetic§ý systém 1984 základní údaie letiště kviov Letiště Kyjov se nachází2km jižně od města Kyjov.Přibližně třetina provozních ploch letiště se nachází v katastrálním území Milotice u Kyjova (695157),další dvě třetiny provozních ploch a manipulační plocha před hangáry včetně zázemí letiště se nachází v katastrálním území Svatobořice ('760099).Legislativní statut: veřejné vnitrostátní letiště Provo...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svatobořice-Mistřín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz