« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 29.7.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20210721193351601
Obec Semněvice Starosta obce
<br> Semněvice 34,346 01 Horšovský Týn,DIČ C200253715 tel.379 493 138,e-maíl: semneviceQarcomcz,datová schránka: 265a65b
<br> OZNÁMENÍ
<br> V souladu s ust.592 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích ve znění pozdějších předpisů
<br> svolává starosta obce zasedání zastupitelstva obce Semněvice <,>
<br> které se bude konat
<br> ve čtvrtek 29.7.2021 od 18.00hod.v KD Semněvice V malém sále <.>
<br> Zasedání zastupitelstva obce Semněvice je veřejné <.>
<br> Navržený program jednání:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Schválení programu jednání ZO
<br> 3.Zpráva ověřovatelů zápisu z jednání ZO ze dne 6.5.2021
<br> 4.Volba ověřovatelů zápisu z dnešního jednání ZO ze dne 29.7.2021
<br> 5.Kontrola plnění Usnesení z jednání ZO ze dne 6.5.2021
<br> 6.Bezúplatný převod kostela
<br> 7.Výměna oken v obecní nemovitosti č.p.38 v Semněvicích
<br> 8.Tepelné čerpadlo do obecní nemovitosti č.p.16 v Sernněvicích
<br> 9.Finanční pomoc obcím zasaženým tornádem v červnu 2021
<br> 10.Rozpočtové změny č.3,4
<br> l 1.Nabídka výstavby větrných elektráren v katastru obce Semněvice
<br> 12.Projednání žádosti od paní Polčík na koupi pozemku pp.č.123/1 a 123/4 v k.ú.Šlovice u Bukovce
<br> 13.Odkup pozemku p.p.č.1435 v k.ú.Semněvice od SPÚ
<br> 14.Oprava komunikace zkratky ze Semněvic na Velký Malahov
<br> 15.Závěrečné účty a zprávy o přezkoumání DSO Sedmihoři,Lazce,Domažlicko 16.Záležitosti obce
<br> 17.Rekapitulace usnesení ZO
<br> 18.Diskuse 19.Závěr
<br> V"
<br> ŠM OBEC SEMNÉVlCE XXXXX XXXXX XXX XX Horšovský Týn rosta obce Semněvice © 'ČOZ XXXXXX
<br> Zveřejněno na úřední desce obce Semněvice zároveň na www.obec-semnevice.cz dne 21.7.2021 Sejmuto z úřední desky a z www.obec-semnevice.cz dne: 29.7.2021

Načteno

edesky.cz/d/4776499

Meta

Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz