« Najít podobné dokumenty

Obec Tehov (Benešov) - Dopravní omezení po dobu trvání akce „Keep Respekt Kladruby“. (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tehov (Benešov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

19072021 OOP_Kladruby_Keep_Respect.pdf [0,42 MB]
Telefonní ústředna: +420 313 039 313 ID XXX.schránky: zbjbfmb Internet: www.mesto-vlasim.cz
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM
Jana Masaryka 302,258 01 Vlašim
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Vlašim,odbor dopravy a silničního hospodářství,J.Masaryka 302,258 14 Vlašim jako
správní orgán příslušný dle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o silničním provozu“),pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,na
základě žádosti ve věci snížení rychlosti na silnici č.III/12512 v úseku Pavlovice – Kladruby - RU a ve
smyslu ustanovení 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„“správní řád“) a s odkazem na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu místní úpravu
provozu na pozemních komunikacích
<br>
s t a n o v u j e
<br> podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu
<br>
přechodnou úpravu provozu a užití zařízení pro provozní informace
na silnici č.III/12512 v úseku Pavlovice – Kladruby - RU
<br>
<br> dne 07.08.2021 spočívající v osazení přechodného dopravního značení č.B20 a (Nejvyšší dovolená
rychlost „30“ km/h) a protilehle bude vždy osazeno DZ č.B20b (Konec nejvyšší dovolené rychlosti „30“
km/h.Přechodné dopravní značení bude umístěno na silnici č.III/12512 za křížením se silnicí č.II/125 a
u RU Kladruby na silnici č.III/12512 u křížení s místní komunikací <.>
<br> Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada <.>
<br> Důvod stanovení přechodné úpravy provozu: pořádání akce „Keep Respekt Kladruby“ <.>
<br>
<br>
Další podmínky:
<br> 1.Přechodné dopravní značení bude instalováno Zásad pro přechodné dopravní značení (TP 66) <.>
<br>
<br>
Číslo spisu:
znznznzn.:dddd Město Vlašim
<br> 2021/109
<br> Ze dne: 09.07.2021
<br> Obec Kladruby
Klad...

Načteno

edesky.cz/d/4776412

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tehov (Benešov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz