« Najít podobné dokumenty

Obec Kamenný Most - Rozpočtové opatření na rok 2021 č. 3/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kamenný Most.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Doklad č.PřiPraveno d'!e pařa pól uz 2321- 2\Il 00000 0000 0 3122 2324 00000 0000 0 3,722 2I1L 00000 0000 0 3639 6130 0000o 0000 0 6171 5901 00000 0000 0 6L,7! 5166 00000 0000 0 3399 5901 00000 0000 0 3399 5169 00000 0000 0 2219 5169 00000 0000 0 22a9 59ol 00000 0000 0 RO l2O21 IO03 Rozpočtové opatření č.3 21.06.2o2l schvá]eno dlre 2l.06.2a2I oiq zJ z Ná 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0o 0 00 0 00 0 souhín za doklad č.Ro/202í1003 Rozpočtové opatření č.3 Příjmy : zv,ýšení í3í 000,00 - snížení Výdaie: zv,ýšení íZt4 000,00 - snížení Financování - změna celkem 00o 000 000 000 000 000 o00 000 000 000 Rozpočtová položka Příjmy z poskytováni služeb a 3.rozpočtové Přij até nekapitálové přispěvky3.rozpočtové PŤi)my z poskytováni služeb a 3.rozpočtové Pozemky 3.rozpočtové Nespecifikovanérezerwy 3.rozpočtové Výdaje na dodav.pořízení info 3.rozpočtové Nespecifikovanérezerlry 3.rozpočtové Nákup ostatních služeb 3.rozpočtové Nákup o§tatních služeb 3.rozpočtové Nespecifikovanérezer,<,>,1r 3.rozpočtové omezení dokladů: Doklad ěíslo: Ro/202í1003 celkov,i souhrn za doklady Příjmy : zv,ýšení í3í 000,00 Výdaje: zv,/šení 1,14 000,00 Financování - změna celkem Téxt změnY obec Kamenný Most op op op op op op op op op op sR k datu,l 000,00 = íozdíl í4 000,00 = rozdíl 0,00 Kontrola snlzenl snlzenl 300 000.00 0,00 100 000,00 0,00 35 000,00 0.00 19 000,00 3o 0o0,00 0,00 200 o00.00 Úprarry do data VvrĚcžwo,// ?lnal í 000,00 = í4 000,00 = 0,00 vytištěno: slrana 0,00 0,00 0,00 0.00 a6 a93,2o 0,00 0.00 0,00 1 000,00 -1 000,00 14-07 2021 12:25:18 12 1 l30 000,00 í30 000,00 0,00 rozdíl rozdíl Kontrola 130 000,00 1 000,00 1 000.00 30 000,00 99 000,00 1 000,00 -10 000,00 10 000,00 4 000,00 -4 000.00 výsledný UR 430 000.00 1 000,00 99 000,00 30 000,00 15o 193,2a 1 000.00 9 000,00 40 000.00 5 000,00 195 000,00 í30 000,00 l30 000,00 0,00 gl-ť/n|-tw Dz_ 2 _6.lozt 1/

Načteno

edesky.cz/d/4776362


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kamenný Most      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz