« Najít podobné dokumenty

Obec Vlkaneč - Usnesení vlády ČR a mimořádné opatření MZ ČR (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlkaneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UV 667 z 2021-07-19-priloha_1-testovani-od-1-9-2021 .pdf [0,22 MB]
Str.1 z 3
<br>
<br>
<br> Příloha
usnesení vlády
ze dne 19.července 2021 č.667
<br>
<br>
M IM OŘ Á D NÉ O P AT Ř E N Í
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem
SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> 1.Všem poskytovatelům zdravotních služeb,kteří provádějí vyšetření na stanovení
<br> přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů (dále jen
„antigenní odběrové centrum“),se s účinností ode dne 1.září 2021 od 00:00 hod <.>
nařizuje:
a) provést vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2
<br> prostřednictvím POC antigenních testů u osob uvedených v čl.III,které jsou účastny
veřejného zdravotního pojištění v České republice,(dále jen „testovaná osoba“) <,>
pokud požádají o provedení antigenního testu a prokáží se průkazem pojištěnce nebo
náhradním dokladem,a to nejvýše jedenkrát za 7 dnů;
<br> b) indikovat konfirmační test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou
RT-PCR testované osobě,která byla pozitivně testována POC antigenním testem
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2; zároveň se této testované osobě nařizuje
se konfirmačnímu RT-PCR testu podrobit bez prodlení; antigenní odběrové centrum
zajistí vyplnění elektronické žádanky na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2
metodou RT-PCR v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) a informuje
testovanou osobu o nařízení konfirmačního testu <.>
<br>
2.Všem poskytovatelům zdravotních služeb,kteří provádějící vyšetření na stanovení
<br> přítomnosti viru SARS-CoV-2 pomocí RT-PCR testu,se s účinností ode dne 1.září 2021
od 00:00 hod.nařizuje provést vyšetření na stanovení p...
UV 667 z 2021-07-19 .pdf [0,12 MB]
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 19.července 2021 č.667
<br>
<br> k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví o testování obyvatel
na přítomnost viru SARS-CoV-2
<br> Vláda
<br> vydává předchozí souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat mimořádné opatření
o testování obyvatel na přítomnost viru SARS-CoV-2,jehož návrh je uveden v příloze tohoto
usnesení <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXX
předseda vlády

Načteno

edesky.cz/d/4774377

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlkaneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz