« Najít podobné dokumenty

Obec Tehov - Upozornění pro vlastníky pozemků - povinnost sekání trávy a plevele (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tehov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva - povinnost sekání trávy a plevele [0,09 MB]
Upozornění pro vlastníky pozemků - povinnost sekání trávy a plevele <.>
<br> Na území obce,zejména v zástavbových lokalitách,jsou některé neudržované a zaplevelené pozemky.Upozorňujeme všechny vlastníky pozemků na povinnost sekání trávy a plevele!
<br> Tuto povinnost stanovuje zejména: Zákon č.33441992 Sb.„ o ochraně zemědělského půdního fondu,ve znění
<br> Vav!
<br> pOZdGJSlCh předpisů <.>
<br> Dle tohoto zákona musí hospodařit na zemědělském půdním fondu vlastníci nebo nájemci pozemků tak,aby neznečišt'ovali půdu a tím potravní řetězec a zdroje pitné vody škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů,nepoškozovali okolní pozemky a příznivé fyzikální,biologické a chemické vlastnosti půdy a chránili obdělávané pozemky podle schválených projektů pozemkových úprav <.>
<br> Zákon č.326/2004 Sb <.>,o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.který v ustanovení 5 3 odst.1 písm.a) zakotvuje povinnost zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak,aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat
<br> Zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích,& 58 odst.2.Podle něj může obec uložit pokutu až do výše 100.000 Kč právnické osobě a fyzické osobě,která je podnikatelem,která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku,který užívá nebo vlastní,tak,že naruší vzhled obce <.>
<br> Zákon Š 20041290 Sb,<.> o přestupcích.& 47b.odst.1.Přestupku se
<br> dopustí ten,kdo neudržuje čistotu a pořádek na svém nebojím užívaném pozemku tak,že naruší vzhled obce <.>
<br> Za přestupek podle odstavce 1 může obec uložit pokutu až do výše 10 000 Kč <.>
<br> Tímto žádáme všechny vlastníky zaplevelených pozemků o urychlené posekání pozemků <.>
<br> OBECNÍ ÚŘAD TEHOV,' Panská 107,Tehov “B&W 1 9 “07“ 2021 251 01 okr.PRAHA- VÝCHOD
<br> Tel.: 323 540 722 lČO: 00240877

Načteno

edesky.cz/d/4773179

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tehov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz