« Najít podobné dokumenty

Obec Salačova Lhota - 23.5.2019 - usnesení ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Salačova Lhota.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

23.5.2019 - usnesení ZO
Strana 3 (celkem 4)
<br>
8.Žádost o prodloužení doložení kolaudačního souhlasu
<br>
Usnesení 133/2019:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o odklad doložení kolaudačního souhlasu k užívání stavby
RD na pozemku parc.č.702/11 a souhlasí s odkladem o dva roky,tj.do 31.12.2021 <.>
<br> Pro: 4 Proti: 3 Zdržel se: 0
<br>
<br>
<br> 9.Stav rybníka „V Olšinci“
<br>
Usnesení 134/2019:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace podané starostou obce a místostarostou obce o
jednání v měsíci květnu 2019 s vedením společnosti Agrico Bohemia s.r.o.o množství a stavu
vypouštěné technologické vody z praní brambor a usazování sedimentu (písek a zemina) v rybníku
V Olšinci.Zastupitelstvo obce konstatuje,že stav rybníka je v havarijním stavu a že je nutné situaci
řešit <.>
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a místostarostu obce k vedení jednání s vedením společnosti
Agrico Bohemia o stavu vypouštěné vody a s vedením společnosti VOD Jetřichovec,družstvo o stavu
rybníka,který je v jeho vlastnictví.Zastupitelstvo obce konstatuje,že je nutné vyřešit stav a množství
vypouštěné technologické vody z praní brambor a provést opravu a vyčištění rybníka V Olšinci <.>
Zastupitelstvo obce požaduje pravidelné předávání informací o řešení situace <.>
<br> Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br>
<br>
<br>
<br> 10.Konec topné sezóny čp.32
<br>
Usnesení 135/2019:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí ukončení topné sezony v budově čp.32.Je nutné provést
vyčištění kotlů,úklid kotelny a přilehlých prostor a vybílení.Následně bude zajištěn návoz pelet a uhlí
na další topnou sezonu.Vše,včetně celoročního provozu,musí být řádně uvedeno v provozním
deníku.Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostu obce k zajištění předání těchto informací správci
budovy <.>
<br> Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br>
<br>
<br>
11.Rozpočtové opatření č.4 a č.5
<br>
Usnesení 136/2019:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zaúčtování rozpočtového opatření číslo 4 a souhlasí
s provedením rozpočtového opatření číslo 5 (viz.přílohy)
<...

Načteno

edesky.cz/d/4772774


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Salačova Lhota
22. 09. 2021
22. 09. 2021
22. 09. 2021
22. 09. 2021
22. 09. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Salačova Lhota      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz