« Najít podobné dokumenty

Obec Láz - Návrh závěrečného účtu obce Láz za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Láz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE (1.33 MB)
Navrh Zaverecneho ucet obce Laz 2020.odt
Obec Láz,Láz 219,26241 Bohutín,IČ: 00242608
<br>
<br> Návrh Závěrečného účet obce Láz za rok 2020
<br>
<br> Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů
<br>
<br> Údaje o plněnípříjmů a výdajů
<br>
<br>
<br> Příjmy 2020
<br> Třída
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet
<br> Rozpočet
<br> % SR
<br> % UR
<br>
<br>  
<br>  
<br> schválený
<br> po změnách
<br>  
<br>  
<br>
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> 8 214 521,33
<br> 9 336 000,00
<br> 8 287 450,00
<br> 87,99
<br> 99,12
<br>
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> 297 286,38
<br> 416 000,00
<br> 325 680,00
<br> 71,46
<br> 91,28
<br>
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 17 300,00
<br> 200 000,00
<br> 19 960,00
<br> 8,65
<br> 86,67
<br>
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY
<br> 6 233 557,70
<br> 185 000,00
<br> 6 233 140,00
<br> 3 369,49
<br> 100,01
<br>
<br> CELKEM PŘÍJMY
<br> 14 762 665,41
<br> 10 137 000,00
<br> 14 866 230,00
<br> 145,63
<br> 99,30
<br>
<br>
<br>
<br> Výdaje 2020
<br> Třída
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet
<br> Rozpočet
<br> % SR
<br> % UR
<br>
<br>  
<br>  
<br> schválený
<br> po změnách
<br>  
<br>  
<br>
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> 4 879 848,26
<br> 6 520 000,00
<br> 5 448 230,00
<br> 74,84
<br> 89,57
<br>
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> 10 523 236,12
<br> 7 145 000,00
<br> 10 542 000,00
<br> 147,28
<br> 99,82
<br>
<br> CELKEM VÝDAJE
<br> 15 403 084,38
<br> 13 665 000,00
<br> 15 990 230,00
<br> 112,72
<br> 96,33
<br>
<br>
<br>
<br>  
<br> 2020
<br>
<br> PŘÍJMY
<br> 14 762 665,41
<br>
<br> VÝDAJE
<br> 15 403 084,38
<br>
<br> SALDO
<br> -640 418,97
<br>
<br>
<br>
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC je součástí závěrečného účtu –příloha č.1
<br>
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br>
<br>
<br> Hospodářský výsledek obce z hlavní činnosti činilziskve výši3,360.783,73Kč.Tento výsledek se převádí na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období <.>
<br> Hospodářský výsledek obce z hospodářské činnosti činilztrátuve výši2...

Načteno

edesky.cz/d/4772451

Meta

Volby   Veřejná zakázka   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Územní plánování   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Láz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz