« Najít podobné dokumenty

Obec Jíloviště - Veřejná vyhláška – Oznámení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jíloviště.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška – Oznámení
Oficiální stránky Obce Jíloviště18.07.2021
o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 Z 3416/24 a Z 3419/24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního plánování,informuje o zahájení řízení o vydání změn Z 3416/24 a Z 3419/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedených změn <.>
Návrhy Změn ÚP byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č.15/7 ze dne 19.3.2020,kterým byly schváleny návrhy na pořízení těchto změn zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona. Magistrát hlavního města Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu § 43 odst.4 (poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55 odst.2 stavebního zákona a v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,návrh na vydání změn platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy,kterým se 
Změny ÚP vydávají.Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/ na území České republiky (dále jen „krizová opatření“) a s odvoláním se na metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k projednávání územně plánovací dokumentace v době pandemie,č.j.MMR-20343/2020-81 ze dne 8.4.2020 (dále jen „metodické sdělení“),proběhne řízení o vydání výše uvedených změn takto:
Veřejné projednání se bude konat dne 17.8.2021 od9.45 hod <.>
Vaše jméno *
-+
Popis situace *
Auto na fotografii stálo v xx:xx hodin na místě zákazu zastavení před Pekárnou XXXXX v Jílovišti směrem od/do Prahy
Upřesnění *

Načteno

edesky.cz/d/4770774

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jíloviště      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz