« Najít podobné dokumenty

Obec Radovesnice I - Závěrečný účet obce 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radovesnice I.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet 2020.pdf (444.88 kB)
Závěrečný účet za rok 2020
Obec Radovesnice I
<br> 31.12.2020Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Radovesnice I
Lošanská 23
280 02 Radovesnice I
<br> 00639737
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 725021051
E-mail starosta@radovesnice.cz
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 1
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 3
<br> Majetek 5
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 6
<br> Měsíční stav finančních prostředků 7
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 8
<br> Porovnání příjmů a výdajů 9
<br> Porovnání plnění sdílených daní 10
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 11
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 12
<br> Strana
<br>
<br> Obec Radovesnice I,IČO 00639737 KEO4 1.8.15 UC501
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Období: 12/2020
<br> SU Název 2018 2019 2020
<br> Nákladové účty
<br> 501 Spotřeba materiálu 0,00 227 749,31 291 772,07
502 Spotřeba energie 0,00 174 736,52 489 284,00
504 Prodané zboží 0,00 365 237,89 239 809,07
511 Opravy a udržování 0,00 225 399,00 133 874,74
512 Cestovné 0,00 3 123,00 1 472,00
513 Náklady na reprezentaci 0,00 7 674,00 6 881,00
518 Ostatní služby 0,00 922 289,35 856 475,33
521 Mzdové náklady 0,00 1 196 697,00 1 272 429,00
524 Zákonné sociální pojištění 0,00 308 870,00 337 568,00
525 Jiné sociální pojištění 0,00 2 471,00 0,00
527 Zákonné sociální náklady 0,00 2 966,00 2 121,00
532 Daň z nemovitostí 0,00 565,00 565,00
538 Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 4 000,00
542 Jiné pokuty a penále 0,00 7,00 50,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání 0,00 15 690,40 9 840,00
549 Ostatní náklady z činnosti 0,00 0,00 24 836,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 652 348,00 661 548,00
554 Prodané pozemky 0,00 0,00 45,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 0,00 10 339,00 86 887,00
561 Prodané cenné papíry a podíly 0,00 20 000,00 0,00
572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 0,00...

Načteno

edesky.cz/d/4770117

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radovesnice I      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz