« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Schválený rozpočet 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí (574.75 kB)
Schválený rozpočet obce Češov na rok 2021
<br> Třídění RS Ukazatele rozpočtu Minimální v Kč Maximální v Kč
<br> Účelové Druhové
<br> odpa položky
<br> P Příjmy celkem 4 559 760,00 Kč
<br> Rámcové ukazatele:
<br> Tř.1 Daňové příjmy 4 051 060,00 Kč
<br> Tř.2 Nedaňové příjmy 437 900,00 Kč
<br> Tř.3 Kapitálové příjmy - Kč
<br> Tř.4 Dotace celkem 70 800,00 Kč
<br> Závazné ukazatele příjmů pro výkonné orgány (ODPA)
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 351 500,00 Kč
<br> 3612 Bytové hospodářství 23 400,00 Kč
<br> 3632 Pohřebnictví 5 000,00 Kč
<br> 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 5 000,00 Kč
<br> 3725 Využívání komunálních odpadů 49 000,00 Kč
<br> 6310 Příjmy z finančních operací 2 000,00 Kč
<br> 6171 Místní správa 2 000,00 Kč
<br> Příjmy - závazné transferové vztahy
<br> 4111 Neinv.přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR - Kč
<br> 4112 Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 70 800,00 Kč
<br> V Výdaje celkem 3 070 204,00 Kč
<br> Rámcové ukazatele:
<br> Tř.5 Provozní výdaje celkem 2 970 204,00 Kč
<br> Tř.6 Kapitálové výdaje 100 000,00 Kč
<br>
<br> Závazné ukazatele výdajů pro výkonné orgány (ODPA)
<br> 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 23 000,00 Kč
<br> 2212 Silnice 250 000,00 Kč
<br> 2310 Pitná voda 390 000,00 Kč
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 20 000,00 Kč
<br> 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 80 000,00 Kč
<br> 3111 Mateřské školy 3 000,00 Kč
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 6 000,00 Kč
<br> 3341 Rozhlas a televize 13 000,00 Kč
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků 36 000,00 Kč
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 49 000,00 Kč
<br> 3631 Veřejné osvětlení 75 000,00 Kč
<br> 3632 Pohřebnictví 150 000,00 Kč
<br> 3635 Územní plán 100 000,00 Kč
<br> 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000,00 Kč
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 235 000,00 Kč
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 575 000,00 Kč
<br> 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 25...

Načteno

edesky.cz/d/4768174

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz