« Najít podobné dokumenty

Obec Světec - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Světec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Katastrální úřad pro Ústecký kraj,Katastrální pracoviště Teplice PO Box 3,415 08 Teplice,se sídlem v Teplicích J.V.Sládka 1151/10
<br> V Teplicích dne 11.06.2021 Číslo jednací: PUP-112015509
<br> VYHLÁŠENÍPLATNOSTI
<br> obnoveného katastrálního operátu
<br> Katastrální úřad pro Ústecký kraj,Katastrální pracoviště Teplice (dále jen „katastrální úřad") oznamuje,že dokončil obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav v katastrálním území Chotovenka obce Světec <.>
<br> V souladu s ustanovením 5 46 odst.3 zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon),katastrální úřad
<br> vyhlašuje
<br> platnost obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Chotovenka obce Světec ke dni nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu podle 5 11 odst.8 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech,ve znění pozdějších předpisů,tj.ke dni 11.6.2021 <.>
<br> V souladu s ustanovením 5 46 odst.2 katastrálního zákona se dnem vyhlášení platnosti obnoveného
<br> katastrálního operátu dosavadní katastrální operát stává neplatným,a nadále se používá obnovený katastrální operát <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX,v.r <.>
<br> ředitelka KP otisk úředního razítka / /Z"./'////L/7//,_ _,Podpis a razítko.Oznámení vyvěšeno dne:/„áj/ 5/5577? 0 h c c n.- ú ř a (| Oznámení sňato dne: L/nmck l
<br> 417 53 Melee.okres Teplice Za správnost vyhotovení: Linhartová Romana! ] “0306612

Načteno

edesky.cz/d/4766189

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Světec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz