« Najít podobné dokumenty

Obec Šubířov - Aukční vyhláška Vyvěšeno 28. června 2021, sňato 15. července 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šubířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška Vyvěšeno 28. června 2021, sňato 15. července 2021
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1256/BPV/2021-BPVM Čj: UZSVM/BPV/1095/2021-BPVM AUKČNÍ VYHLÁŠKA Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční rť~a je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkama1etKu c-,<.> I.Termín konání aukce Touto.Aukčnl vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukcru · <.>,systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašíno.o nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách y,rww.nabidkamajetku.cz.Začátek aukce se stanovuje na den 13.7.2021 v 10:00 hod.Konec aukce se stanovuje na den 14.7.2021 v 10:00 hod.Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Prostějov,Rejskova 28,796 01 Prostějov Kontaktní osobou je Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX,telefon: XXX XXX XXX,e-rnail.marcela.ruzickova@uzsvm.cz li.Podmínky účasti v aukci 1.Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního sys.ému (dále jen „EAS").Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webo.1yc stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také reqistrací provést.2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále J1:.n,<,> kauce") ve smyslu Čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 1.790,00 Kč.Kauc• lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-45423621/0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 12.7.2021.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci.3.V případě,kdy se účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným zpúsooerr než bezhotovostním převodem,je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu,na který se; má kauce vrátit.Takte musí učinit prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v kontaktrucn úda...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šubířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz