« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení rybářství a včelařství v Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 386 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 386 KB)
1
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady
<br> v Oddělení rybářství a včelařství v Odboru státní správy lesů,myslivosti
<br> a rybářství v Ministerstvu zemědělství
<br>
<br> Č.j.: MZE-42584/2021-11130
<br> V Praze dne 14.července 2021
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona
<br> č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní
<br> službě“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení rybářství
<br> a včelařství v Odboru státní správy lesů,myslivosti a rybářství v Ministerstvu zemědělství
<br> v oboru služby 43.Lesní hospodářství,myslivost,rybářství a včelařství <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.září 2021 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti: výkon státní správy
<br> rybářství podle zákona o rybářství; příprava podkladů pro jednání s orgány EU na úseku chovu
<br> ryb,rybolovu a komodit spojených s chovem ryb,rybolovem a včelařstvím; příprava podkladů
<br> pro koncepce rozvoje rybářství a akvakultury; vyřizování stížností a podnětů,vyřizování
<br> žádostí o informace podle zákona č.106/1999 Sb.a zákona č.123/1998 Sb.týkající se
<br> rybářství; tvorba nebo posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností nebo
<br> komunitárních předpisů v oblasti chovu ryb,rybolovu,akvakultury a komodit spojených
<br> s chovem ryb a rybolovem <.>
<br>
<br> Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo
<br> žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě
<br> do 29.července 2021,tj.v této lhůtě
<br> • zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštov...

Načteno

edesky.cz/d/4765248

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz