« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument96_2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument96_2021.pdf
Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu
<br> ČíKOViCE odbor.<.> písemnos evide
<br> číslo.<.>.)J/ZEZÍ
<br> Q :! 2021
<br> Bylo současně zveřejněno na www.vitkovice.ostrava.cz
<br> Oznámení
<br> Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Vítkovice odbor organizační.vnitřních věcí
<br> vyvěšena dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> a kuttury ' " sňata dne:.- -- l & OWŽIKEAVA' "
<br> MJ ztřyřiiásem vyberoveho řízení
<br> Statutární město Ostrava Městský obvod Vítkovice úřad městského obvodu
<br> % i / ; % 21%?
<br> VHK/1252 l/ZI/OVVaK/I-Io
<br> Oznámení
<br> Tajemník Úřadu městského obvodu Vítkovice (dále jen úřad) vyhíašuje dle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných ceikú a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,výběrové řízení č.2/2021
<br> Druh práce: vedoucí odboru -- vedouci úředník Charakteristika — Koordinace činnosti souvisejících s výkonem komunálních služeb a práce: hřbitovní správy.— Koordinace přípravy a realizace investic.— Příprava,zadávání a kontrola veřejných zakázek.Odbor: Komunálních služeb a hřbitovní správy.Doplňující Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava.informace: Doba.na kterou se pracovní poměr uzavírá: neurčitá <.>
<br> Dle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících ÚSC se zakládá pracovní poměr jmenováním <.>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
<br> Kvalifikační předpoklady:
<br> Jiné požadavky
<br> státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt,dosažení věku 18 let <,>
<br> způsobilost k právním úkonům <,>
<br> bezúhonnost <.>
<br> zdravotni způsobilost <,>
<br> ovíádání jednacího jazyka <.>
<br> Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu — technické zaměřeni <.>
<br> organizační schopnosti a komunikační dovednosti <,>
<br> pro vznik schopnost samostatné práce,pracovniho zodpovědný přístup a spolehiivost.aktivní přístup k řešení problémů,poměru: znalost zákonač 128/2000 Sb,o obcích (ob...

Načteno

edesky.cz/d/4765149

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
22. 09. 2021
21. 09. 2021
21. 09. 2021
21. 09. 2021
21. 09. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz