« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
' Urad městské usti mm ama Mariánské nám.1,617 00 Brno
<br> ili 'U7- 2021 č.j.QÁÁQQ "m <,>
<br>.Příloha:
<br> Magistrát města Brna Odbor dopravy
<br> DOŠLO'
<br> Č.J.: MMB/O335448/2021/HL VYŘIZUJE: lng.XXXXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX SP- ZN-I XXXX/OD/MlVIB/OXXXXXX/XXXX/X TEL-lE-MAILI 542 174 762/hlavaiova.blanka©brno.CZ
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci — místní komunikaci III.třídy,ulice Kšírova,Brno
<br> Vyvěšeno dne: 1 ).-U7- 2021 Úřad městské části msta sme
<br> Bmo- h XXXXXX Sejmuto dne: Bké "WÁŠŠŠŠŠŠW
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 1 L „m.2021
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě ustanovení 5 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci — místní komunikace lll.třídy,ulice Kšírova Brno,formou výkresu číslo přílohy 1,obsah: „MÍSTNÍ ÚPRAVA PROVOZU“,akce: „STAVEBNÍ ÚPRAVY SMYČKY KOMÁROV,PARKU A AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY KOMÁROV",č.zak.: „20200436",formát: „A3",datum: „01.04.2021“,zpracovaného společností ZNAKOM s.r.o <.>,lČO: 26264641,se sídlem Zengrova 4,Brno 615 00,s dotčeným orgánem podle ustanovení 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu — Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město,pracoviště dopravního inženýrství,Dopravní inspektorát Brno—město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno,s vydáním vyjádření pod č.j.: KRPB-12828-11/ČJ-2021—0602Dl,ze dne 07.05.2021,podle ustanovení Š 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> stanoví
<br> místní úpravu provozu na pozemní komunikaci — místní komunikace III.třídy,u...

Načteno

edesky.cz/d/4765135

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz