« Najít podobné dokumenty

Obec Choteč - Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povany č.170/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Choteč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povany č.170/2021
Městský úřad Černošice
Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací
Podskalská 19
120 00 Praha 2
<br> Spis.ZN.výst.: 96587/2021/Kou V Praze dne 8.7.2021
Č.j.: MUCE 98820/2021 OSU
vyřizuje:
tel./e-mail:
<br> XXXXX XXXXX,kancelář č.dv.XXX
XXX XXX 220 / karla.koupa@mestocernosice.cz
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy č.170/2021
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Černošice,OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací,(dále jen "správní
orgán") příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na
základě návrhu,který podal
<br> 3GMEDIA s.r.o <.>,IČO: 29026521,Kopalova 559/1,159 00 Praha 5
<br> zastoupený na základě plné moci
<br> XXXX XXXXXXX,IČO: XXXXXXXX,Husitská XXX/XX,XXX XX Praha 3
<br> po projednání s Policií České republiky,Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje <,>
Dopravní inspektorát Praha venkov – Západ ze dne 7.7.2021 č.j.KRPS-157565-1/ČJ-2021-
011606-Kl
<br> s t a n o v í
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,opatřením obecné
povahy přechodnou úpravu provozu na silnici č.III/0059 a místních komunikacích v
Chotči,v souladu s § 61 odst.3 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Přechodná úprava bude provedena dle předloženého schváleného dopravně inženýrského
opatření,které je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Dopravní značení bude osazeno :
V termínu: dne 16.7.2021 od 10:00hod do 12:00hod u zastávky BUS
<br> od 12:00hod do 16:00hod okolí OÚ
<br> Z důvodů : Natáčení seriálu „Zákony vlka“
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb.<,>
<br> kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu
na pozemních komunikacích,ve znění...

Načteno

edesky.cz/d/4763039

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Choteč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz