« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Úřad městské části města Brna Manánské nám.Bmo1jlh617 00 Bmo
<br>,<,> Š -13 417- 2021 MAGISTRAT MESTA BRNA a 044 M “M,601 67 BRNO,Kounicova 67 '.Pmoha: Odbor dopravy
<br> Č.j.: MMB/0326642/2021 Vyřizuje/linka Brno dne Spis.zn.: 5400/OD/MMB/O326642/2021 Ing.Lang /542174217 13.7.2021
<br> llclllllllllllll! llllllllllllllllllllllllllllll
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 1153213 1023 2351" "“ M$BJ|HlO7733áĚ2$l
<br> druh <.>
<br> OPATŘENÍ OBECN E POVAHY “
<br> 1111111 11 IllllIllllllllllllllll
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle & 77 odst.1 písm.c) a 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR MŘP Brno,č.j.KRPB—31802-2/ČJ-2021-0602DI,ze dne 18.6.2021 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením & 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě Žádosti žadatele:
<br> ZNAKOM,s.r.o <.>,Zengrova 4,615 00 Brno,IČ: 262 64 641 stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na silnicích III.třídy Moravanská,Břeclavská,Zelná,Modřická a na místních pozemních komunikacích Břeclavská a chodník Moravanská podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace přípojek inženýrských sítí k objektu Moravanská 4 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je 10 dní V období 19.7.— 31.8.2021.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí silničního správního orgánu <.>
<br> Stanovení je platné pouze se souhlasem silničního správního orgánu a jeho platnost je omezena podle zákona č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br> \ <.>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být vrozporu spříslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br> Povinností žadatele j...

Načteno

edesky.cz/d/4762312

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz