« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Životice - Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 21.7.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Životice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 
Dle zákona č.128/2000 Sb.O obcích a na základě usnesení rady obce svolávám ve středu
<br> 21.července 2021 v 18,00 hodin
V zasedací místnosti obecního úřadu v Dolních Životicích
<br>
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ ŽIVOTICE
<br> Program:
1.Volba návrhové komise
2.Kontrola usnesení
3.Dodatek smlouvy do dílo „Stavební úpravy MŠ Dolní Životice včetně
<br> zahrady – úprava vstupního prostoru se schodištěm“
4.Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
5.Žádost o koupi části pozemku p.č.58/2
6.Smlouva o zřízení věcného břemene
7.Závěrečný účet Svazku obcí pro provoz skupinového vodovodu za rok
<br> 2020 a zpráva revizní komise o kontrole hospodaření
8.Rozpočtové opatření č.7/2021
9.Různé
10.Diskuse
11.Závěr
<br>
XXXXXXXX XXXXX <.>
starosta obce
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce 13.7.2021
Vyvěšeno také na úřední desce umožňující dálkový přístup

Načteno

edesky.cz/d/4761030

Meta

Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Životice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz