« Najít podobné dokumenty

Město Nový Jičín - Územní rozhodnutí o umístění stavby - "Kaskády Nový Jičín - novostavba bytového domu a infrastruktury ul. Trlicova, Nový Jičín-Dolní Předměstí".

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nový Jičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

102336_situace_C4.pdf
LEGENDA ZNAČENÍ _ Bytový dům 8001
<br>.i / -.- - Hranice řešeného územi ' V ' - _ / O O Hranice pozemku investora ( \ 293; H - * i _/' „- '.= L'" & zÁ/ Hranice.parcel katastru \ \ — - * ";"! ý,' A“! _,Zařízení staveniště Š ' * M “ - ' *) *" — - “,",/ Geodetické zaměření.\.F ' i.<.> i.' \ \ ' rl,„,“ Neprůhledné oplocení výšky 1,8; 2; 3 rn ' ' (Sól Č“,“,"“ Pletivove oplocení výšky 1,8 m - nové JŠ“ :'4,'““ „ Pletivové oplocenívýšky 1,8 m — původní máš?“,» "' Vjezd do areálu ! do staveniště,„- "' Vstup do objektu „,' '" /\ Vjezd do podzemních gaíáZI
<br> Budovy ' Zahrady bytů " Travnaté plochy " " Okrasné traviny Mlatový Chodník -- Dlážděný chodník Dlážděná komunikace :* Zatravňovací dlažba „ Hmatová dlažba Z' OP _ Plyn ? OP,Kanalizace )“ Jehličnaté / Listnaté stávající stromy Jehličnaté / Listnaté stromy ke kácení
<br> sT„\v.-a.<.> /ic| video/m 000000011 PONECHAFPVC DM | :;0 na,/<A 1 m //4
<br> erpoiviE/g'N/i 851 0in i/MIS ta./| vr,v<;
<br> „v— <,>
<br> nove 03001 [ VODOMERNDUSACHTU NA STAVAJJCl VODOVODNI PRÍPOJKU_,<.> PROVEDENI: BETONOVA MONOLITICKA ROZMER 1200 2900 x iqogmm POJIZDNY POKLOP 0125
<br> 293/35
<br> 00 \\ Jehličnaté / Listnaté stromy návth \ 203/31 LEGENDA _lNŽ.SÍTÍ „,“O“ WWW“ ROZVOD NAPOJ'T “A.sl/ŽL ÉAÉH'Podzemn/ vodovod — Přípojka / vs
<br> /' "MVA l IV F—,' :) JC EDNĚDMSDPVC ——-— — ->- Podzemnívodovod-venkovnrvodovod
<br> _ „_ + - Kanalizace splašková — venkovní rozvod domovní kanalizace —->— - Kanalizace splašková — přípojka -——-— —:l— - Kanalizace dešťová Kanalizace jednotná -— —- — Síť eřektronických komunikaci CETIN — uf“ - ď“ Sit“ elektronických komunikací NJNET
<br> _,-»-"' MÍSTO NAPOJENÍ ' SLABOPROUDU
<br>." 203/32
<br> Ss _ŠACHTA WAVIN 425/010150 „.<.>.<.> „Apos/AWE „,er' ' 7.—-—- —w— Sílnoproudésíté NN I'EL NASTAVEC,PVC POKLOP » „.SAMOSTATNA ' ( o <.>,280/4 —*- — v ' Sllgqpfpude Site VN,3 293/20.* „.AKCE ČEZ ),\ ——- -— Verejna osvetleni * © __! Svítidla veře'ne'ho osvětlení ' * 3,„ (.! Svítidla venkovního osvetlem ' \\ / „,<,>.: „\ ——— Zemn...
102336_situace_C2.pdf
“ivan—!
<br> LEGENDA ZNAČENÍ m Bytový dům 80.01 l— “* Hranice řešeného územi O O Hranice pozemku investora / Oplocení staveniště
<br> mm— Hranice parcel katastru
<br> “* Všezd do areáíu / do staveniště
<br> V Vstup do objektu
<br> V Viezd do podzemních garáži C.<.> -„:] Budovy
<br> ang ' = ' f ' \ f=: “39 2733 76 (Wx (,Čí) 33120 doklad je nedílnou součástí roz» () utí Mě 5 €: ' ' Lič' č.j.: ÚPSŘ/?Hl?lšřafjglgozwgTĚ?s
<br> ze dne 8 9 '97' 2021 Ověřit: Ing.Kolibová ] <.>
<br> __,2
<br> I' 'A ' “Ham - „ - - © 1.N
<br> iGDOO: 275.500 m n.m.8.p.v <.>
<br> HISTORIE REVIZÍ
<br> C Datum Revize
<br> _„_„_.__—„_ <.>,„„.<.> _W_fř„ <,>
<br> 01 39mm 439mm vooovoo 02 09/2020 PREPOJKA KANALlZACE
<br> “na 09f2020 opwcavi
<br> 0411/2020 Siiiaopiaoiio
<br> QQLZLM—MWWM 0784/2021m Živ.PROSTREDl
<br> nový JIČÍN
<br> Tršicova 741 01 Nový Jičín
<br> GBJEDNATEL
<br> KS Residential Properties s.r.o.Jiřího z Poděbrad 1009
<br> 753 01 Hranice
<br> iC 051 81 852
<br> w,www.arteraprojekt.cz
<br> 1.+420 585 208 719
<br> KATASTRÁLNÍ
<br> SiTUAČNÍ WKRES
<br> stupeň: PVD
<br> DUR
<br> DATUM STAVEBNI DBJEKT
<br> 06/2020 - Ho
<br> 2x A4 1:1 000
<br> AUTOR PROJEKTU lng.arch.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> WPRACOVAL! lng.arch Mirosiav Strnad Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX
<br> XXX XXXXXX
<br> GENERÁLNÍ PROJEKTANi ARTERA projekt s.r.o.Sokolská 586/7
<br> 7_7'9 00 Olomouc
<br> IC 278 15 676
<br> 1 +420 602 752 186 e.inšo©arteraoz
<br> PROJEKTANT ČÁST! ARTERA projekt s.r.o.Sokolská 586/7
<br> 779 00 Olomouc
<br> NÁZEV WKRESU
<br> C2
102336_prilohy.pdf

Načteno

edesky.cz/d/4760890

Meta

Stavby   Stavební informace   Územní plánování   Stavby   Stavební informace   Stavby   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nový Jičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz