« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Vrbka - "Malá Vrbka - čištění potoka" - sdělení správce toku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Vrbka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

"Malá Vrbka - čištění potoka" - sdělení správce toku
LCR942/115719/2021 |.E svč R ||| ll | | Ill I II ||||I|| ||l|l|| || Il II"" III 4 “ ALCR2100195244
<br> LESY ČESKÉ REPUBLIKY,SP <.>,OŘjižni Morava Březnická 5659,Zlín 760 01,tel.+420956942311,Fax.: +420,or942©lesycr.cz,ID 08: ijcfsn
<br> Obec Malá Vrbka
<br> XXXX XXXXXX - starosta obce Malá Vrbka XX
<br> XXX XX hrubá Vrbka
<br> vAs DOPIS zu.ČÍSLO JEDNACI SPISDVÁ ZNAČKA DATUM 4 * LCR942111571912021 LCR002425012021 30.6.2021 WŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL lng.XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Vlastimil.Hudecek©lesycr.cz
<br> Věc: „Malá Vrbka — čištění potoka“— sdělení správce toku
<br> Na základě Vaší výzvy ze dne 8.6.2021 provedl správce pravobřežního přítoku Malovrbeckého potoka,ČHP 4-13-02-0410,IDVT 10186865,dne 25.6.2021 mimořádnou prohlídku předmětného toku v obci Malá Vrbka.Bylo zjištěno,že upravený úsek kmyta v řkm 0,000 _ 0,420,tj.v úseku od soutoku s Malovrbeckým potokem po silniční most v horní části obce,je v celém profilu zarostlý travním & mokřadním porostem.Pomístně se vyskytují i křovinné porosty.Ve výustní části je patrný nános,při měřené výšce do 0,40 m.Nános se vyskytuje i v horní části úpravy v řkm 0,500 — 0,520 ( RD p.Kadubce a paní Valentové).V navazujícím úseku ve směru proti vodě pokračuje razantní vývoj strže a to i kolem objektů stávajících přehrážek <.>
<br> Na místě samém bylo navrženo jednak neodkladné dokončit projekční přípravu zahájené akce sanace strže — „I-IB Malá Vrbka — strž“ a dle kapacitních možností připravit i běžnou údržbu ve formě odstranění nánosů v problematických úsecích toku.Předpokladem úspěšné realizace této akce je nalezení vhodně deponie pro uložení odstraněného sedimentu v souladu s platnou legislativou.K tomu je nezbytná součinnost OÚ v Malé Vrbce.Správce toku svolá výrobní výbor,kde za účasti OÚ a projektanta budou stanoveny priority,technické postupy a termíny obou plánovaných akcí tak,aby je bylo možno zahrnout již do plánu na r.2022 <.>
<br> 45 Co se týče sečení travního porostu v korytě toků,tato činno...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malá Vrbka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz