« Najít podobné dokumenty

Obec Srnojedy - Magistrát města Pardubic, Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srnojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (947.93 kB)
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC ODBOR DOPRAVY
<br> Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
<br> Spis zn.<.> : SZ_IVlMP 52067/2021/004
<br> čj.: MmP 73694/2021
<br> vyřizuje: Bc.XXXX XXXX,oprávněná úřední osoba telefon: XXX XXX XXX
<br> e-mail: ' jiri.kriz©mmp.cz
<br> V Pardubicích dne 12.7.2021
<br> k vyvěšení: Magistrát města Pardubic,odbor dopravy Obec Srnojedy,Ke Hřišti 8,530 02 Srnojedy,iČ: 00191159
<br> Verejna vyhlaska Opatření obecné povahy Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,správní orgán oprávněný ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení š- 77 odst.1) písmeno c),zákona č.361/2000 Sb <.>,0 provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,dále jen „zákon 0 provozu na pozemních komunikacích" <,>
<br> podle 9 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen „správní řád",ve smyslu 5 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích
<br> oznamuje zahájení řízení o
<br> návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Návrh opatření obecné povahy spočívá ve stanovení dopravního značení,jedná se o označení místní úpravy provozu v ulici K Náplavce 8 |< Labi V obci Srnojedy <.>
<br> Žadatel: Obec Srnojedy,Ke Hřišti 3,530 02 Srnojedy,IČ: 00191159
<br> V souvislosti s tímto,je navrženo užití dopravních značek:.Stanovení SDZ č.311 + DZ č—.E13"Mimo dopravni obsluhy“
<br> Magistrát města Pardubic,odbor dopravy si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem <.>
<br> Dopravní značení a zařízení proveďte jako: stálé svislé dopravní značky
<br> Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
<br> Provedení dopravního značení: retroreflexní
<br> Důvod: zákaz vjezdu vozidel kromě dopravní obsluhy
<br> Odpovědnost za řádné provedení úpravy: Ing.XXXXXXXX XXXXXX,tel.XXX XXX XXX,Obec Srnojedy,Ke Hřišti 8 <,>
<br> 530 02 Srnojedy,IČ: 00191159
<br> Pernštýnské nám.1,Pardubice - bankovní spojení: K8,a.5 <.>,Pardubice,č.ú....

Načteno

edesky.cz/d/4760093

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srnojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz