« Najít podobné dokumenty

Obec Svépravice - Záměr prodeje části pozemku p.č. 59/1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svépravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje části pozemku p.č. 59/1
Obec úřad Svépravice
Svépravice 60,393 01 Pelhřimov
<br> IČO : 00515825
<br> Internet : www.svepravice.cz Bankovní spojení : 32826261/0100 u Komerční banky,a.s <.>,Praha 1,pobočky Pelhřimov
<br>
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXX Ve Svépravicích : XX.X.XXXX
<br> telefon: 606389945 Počet stran : 2
<br> e-mail: urad@svepravice.cz Počet příloh : 1
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
<br> o záměru prodeje pozemků
<br> Ve smyslu ustanovení § 39,odst.1),zákona č.128/2000 Sb <.>,zákona o obcích v platném znění <,>
<br> oznamuje obec Svépravice záměr prodeje pozemků <.>
<br>
<br> Záměrem obce Svépravice je realizovat prodej níže uvedených pozemků:
<br>
<br> -část p.č.59/1- druh: ostatní plocha o výměře cca 40 m2 zapsané na LV 10001,ve vlastnictví
<br> obce Svépravice,vše v k.ú.Svépravice
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Svépravice na svém jednání dne 11.7.2021 projednalo a usnesením schválilo
<br> zveřejnit záměr obce odprodat části uvedených pozemků <.>
<br> Nedílnou součástí tohoto oznámení o záměru prodeje pozemků je grafické vyobrazení parcely v
<br> katastrální mapě.Přesná výměra pozemku bude určena geometrickým plánem o vytyčení hranic a
<br> oddělení částí z uvedených pozemků <.>
<br> Svá vyjádření k záměru obce Svépravice,námitky popřípadě nabídky mohou občané předložit na
<br> Obecním úřadě Svépravice a to nejpozději do:
<br> 1.8.2021
<br>
<br> Po uplynutí uvedené lhůty rozhodne ve věci prodeje zastupitelstvo obce Svépravice na svém
<br> zasedání <.>
<br>
<br> Ve Svépravicích 9.8.2020
<br> Obec Svépravice
<br> XXXXX XXXXX
<br> starosta obce
<br>
Vyvěšovací doložka
<br> uveřejněn dne: 11.7.2021
<br> Záměr sňat z ÚD dne: 1.8.2021
<br> Záměr schválen ZO dne :11.7.2021 usn <.>
<br> Prodej schválen v ZO dne……………………….<.>

Načteno

edesky.cz/d/4758082

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svépravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz