« Najít podobné dokumenty

Obec Svépravice - Zápis ze zasedání ZO č. 5/2021 ze dne 11.7.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svépravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání ZO č. 5/2021 ze dne 11.7.2021
5/2021
<br> Strana 1 (celkem 3)
<br> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Svépravice č.5/2021 ze dne 11.7.2021
<br>
<br> Čas zahájení zasedání : 19:00 Čas ukončení zasedání : 20:00
<br>
<br> Přítomni : XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXX <,>
<br> XXXX XXXXXXX
<br> Omluveni : XXXXXX XXXXX
<br> Nepřítomni : nikdo
<br> Zapisovatelem byl zvolen : XXXXX XXXXX
<br>
<br> Ověřovateli byli zvoleni : XXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Zastupitelstvo obce je usnášení schopné <.>
<br>
<br> Program zasedání : Program byl projednán a bez výhrad schválen
<br>
<br> 1) Přidělení zakázky na akci „Oprava místní komunikace 7C Svépravice“
2) Podání aktuálních informací o dotaci na domácí čistírny odpadních vod
3) Projednání příspěvku na pomoc obcím postiženým živelnou pohromou
4) další body jednání dle připomínek jednotlivých zastupitelů
<br>
<br> Jednání :
<br>
<br> K bodu 1) : Starosta seznámil přítomné zastupitele s výsledkem výběrového řízení na akci
<br> „Oprava místní komunikace 7C Svépravice“.ZO schvaluje výsledek výběrového řízení pro
<br> veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE 7C
<br> SVÉPRAVICE“ a pověřuje starostu k uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem <.>
<br>
<br> K bodu 2) : Starosta informoval o dotaci na domácí čistírny odpadních vod a sdělil,že
<br> veškeré potřebné podklady vč.žádosti o dotaci byly podány na fond,avšak alokace byla
<br> vyčerpána.V září 2021 by měl být obdobný program znovuotevřen a obec může žádat o
<br> dotaci opakovaně,starosta projevil obavy o to,zda budou podmínky dotačního titulu shodné <,>
<br> vzhledem k současné finanční situaci státu.Pokud by mělo dojít k určení či navýšení povinné
<br> spoluúčasti obyvatel obce,byl by zájem o tuto dotaci zřejmě nižší a dle oprávněně.Pak lze
<br> uvažovat o již v minulosti řešené dotaci-daru každému vlastníku obce,který si zbuduje ČOV
<br> z vlastních prostředků.Souhrnem tedy pro obyvatele obce lze sdělit,že z dotačního titulu <,...

Načteno

edesky.cz/d/4758081

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svépravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz