« Najít podobné dokumenty

Obec Bílá (Frýdek-Místek) - Zápis č. 14 ze ZO ze dne 29. 6. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílá (Frýdek-Místek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO_14_29.6.2021.pdf (293.51 kB)
1
<br>
<br> Obec Bílá
<br>
Zápis č.14
ze zasedání zastupitelstva obce Bílá
<br> konaného dne 29.6.2021,od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Bílá
<br> 1.Zahájení
<br> Starosta obce Ing.XXXXX XXXXXXX zahájil v XX:XX hodin zasedání,konstatoval <,>
že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.<,>
o obcích,v platném znění.Informace podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla
na úřední desce Obecního úřadu Bílá zveřejněna po dobu nejméně 7 dní.Starosta obce
konstatoval,že z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce je přítomno
5 členů zastupitelstva obce (omluven Ing.Vítězslav Kubačák),XXXXXX XXXXXX,Dis.se zatím
nedostavil.Zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích).Starosta
obce upozornil přítomné,že ze zasedání je pořizován písemný a audio záznam,písemný
záznam se zveřejňuje na webových stránkách obce a na úřední desce.Starosta upozornil
na nutnost použití ochrany úst a nosu <.>
<br> Starosta přednesl návrh programu jednání ZO:
<br> Návrh programu jednání:
<br> 1.Zahájení
2.Volba ověřovatelů zápisu,zapisovatele
3.Kontrola usnesení z posledního jednání ZO
4.Zpráva starosty
5.Závěrečný účet obce za rok 2020,zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
<br> rok 2020
6.Roční závěrka obce za rok 2020
7.Inventarizační zpráva obce za rok 2020
8.Přezkum hospodaření obce za rok 2021
9.Výběr nejvhodnější nabídky – Oprava kuchyně a šatny personálu v MŠ Bílá <,>
<br> č.p.142
10.Výběr nejvhodnější nabídky - Optimalizace provozu vodojemu – Bílá
<br> Centrum
11.Výběr nejvhodnější nabídky – Zpracování DUR – Modernizace lyžařského
<br> areálu Bílá JIH
12.Výběr nejvhodnější nabídky – Elektronická úřední deska
13.Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo „Cyklostezka Bílá – Mezivodí – I.etapa.“
14.Rozpočtové opatření č.3/2020
15.Různé
16.Diskuze
17.Závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br>
<br> 1.Zahájení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 14.zasedání Zastupitelstva obce Bílá
<br> Hlasování Pr...

Načteno

edesky.cz/d/4756988

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílá (Frýdek-Místek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz