« Najít podobné dokumenty

Obec Žerůtky (Blansko) - Zpracování a projednání návrhu „ÚP Lysice“.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žerůtky (Blansko).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

06_sv.pdf (PDF 6.21 MB)
RBC184
<br> RBC013
<br> RBK034
<br> RBK122
<br> RBC015
<br> RBK009
<br> RBK018
<br> LBC CHLUM
<br> LBC ÚMO�Í
<br> LBC VL±Í JÁMY
<br> LBC LUNKOV
<br> LBC RYCHVALD
<br> U DRNOVIC
LBC
<br> NA HŮRÁCH
LBC
<br> V HRUŠKÁCH
LBC
<br> POD DĚDINOU
LBC
<br> LBC KRHOV
<br> LBC MAREK
<br> LBC ZÁLUŽÍ
<br> LBC PERENSKÝ RYBNÍK
<br> LBC ±ERVENICE
<br> VVN
<br> PP Žižkův stůl
<br> Lysicko
Přírodní park
<br> Svratecká hornatina
Přírodní park
<br> obora
PP Lysická
<br> PP Lebeďák
<br> 3237400
<br> 5144
<br> 5145
<br> OCHRANA P�ÍRODY A KRAJINY
<br> P�ÍRODNÍ PARK
<br> MIGRA±NĚ VÝZNAMNÉ ÚZEMÍ
<br> DÁLKOVÝ MIGRA±NÍ KORIDOR
<br> MZCHÚ
<br> Legenda
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOKLOGICKÉ STABILITY
<br> HRANICE �EŠENÉHO ÚZEMÍ
<br> DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
<br> REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR
REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
<br> NADREGIONÁLNÍ BIOKORIDOR
<br>
GEOLOGIE
<br> LOŽISKO
<br> CHRÁNĚNÉ LOŽISKOVÉ ÚZEMÍ
<br> PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ
<br> SILNICE I.T�ÍDY
<br> CYKLOTRASY
<br> TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
<br> VODOVOD
<br> PLYNOVOD
<br> LOKÁLNÍ BIOKORIDOR
LOKÁLNÍ BIOCENTRUM
<br> stav
<br> stav
<br> návrh
<br> návrh rezerva
<br> stav návrh rezervastav návrh rezerva
<br> název výkresu : měřítko :
<br> datum :
<br> zpracoval :
<br> Ing.arch.Ladislav Brožekhlavní projektant :
<br> zpracovatel :
<br> název akce :
<br> č.výkr.:název výkresu : měřítko :
<br> datum :
<br> zpracoval :
<br> Ing.arch.Ladislav Brožekhlavní projektant :
<br> zpracovatel :
<br> název akce :
<br> 6
č.výkr.:
<br> 1 : 50 000
<br> I±O : 03766667
<br> archbrno@archbrno.cz,www.archbrno.cz
J.Faimonové 2227/12,628 00 Brno,tel.773 445 340
ARCHBRNO,s.r.o <.>
<br> XXXXXX XXXXXX
<br> ÚZEMNÍ PLÁN LYSICE
ODŮVODNĚNÍ
<br> ŠIRŠÍ VZTAHY
<br> KAPACITNÍ KOMUNIKACE S43 - KORIDOR
<br> VEDENÍ EL.ENERGIE - VVN
<br> červen 2021
<br> z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ±R
<br> Územní plán Lysice byl spolufinancován
05_zpf.pdf (PDF 2.91 MB)
Jelínek
<br> Rychvald
<br> Za Oborou
<br> Nivky
<br> Býkovka
<br> ±ervenice
<br> Perenský padělek
<br> U hranic
<br> Dálky
<br> Badalky
<br> Obora
<br> Malé poloudělí
<br> Pod novým
<br> Pod Pernou
<br> Přesličný padělek
<br> Za humny
<br> U ořechu
<br> Pod Sečí
<br> Zbytky
<br> Příční horky
<br> Za brančí
<br> Přední poloudělí
<br> Záloží
<br> Zadní poloudělí
<br> Doubek
<br> Horky
<br> U kamene
<br> Úmoří
<br> Za Hvozdcem
<br> U hutě Polodíly
<br> V lukách
<br> Hvozdec
<br> Lysice
<br> 674389
k.ú.Krhov
<br> 608262
k.ú.Bořitov
<br> 616524
k.ú.Býkovice
<br> 796654
k.ú.Žerůtky
<br> k.ú.Štěchov
763241
<br> 681199
<br> k.ú.Lhota u Lysic
<br> 559
<br> 2814/169
<br> 2814/170
<br> 2814/171
<br> 63/3
<br> 308/1
<br> 308/2
<br> 309/1
<br> 7
0
1
<br> 711
<br> 819
<br> 946
<br> 947
<br> 9
4
8
<br> 949
<br> 950
<br> 951
<br> 953
<br> 954
<br> 95
5
<br> 956
<br> 957
<br> 95
8
<br> 959
<br> 960
<br> 961
<br> 962
<br> 963
<br> 964
<br> 967
<br> 970
<br> 972
<br> 973
<br> 974
<br> 975
<br> 976
<br> 977
<br> 9
7
8
<br> 9
7
9
<br> 980
<br> 981
<br> 983
<br> 79/11
<br> 79/12
<br> 198/4
<br> 201/5
<br> 344/12 344/13
344/14
<br> 353/54
<br> 353/55
<br> 354/4
<br> 452/45
<br> 452/46
<br> 601/9
<br> 60
4/
<br> 44
<br> 782/3
<br> 787/7
<br> 792/25
<br> 7
9
2
/
2
6
<br> 7
9
2
/2
<br> 7
<br> 846/
167
<br> 8
4
6
/
16
<br> 8
<br> 846/169
<br> 846/170
<br> 846/171
<br> 8
4
6
/
172
<br> 846/173
<br> 2814/163
<br> 2814/164
<br> 2814/165
<br> 2814/166
<br> 3
0
9
2
/
3
9
<br> 3274/16
<br> 3274/17
<br> 3502/26
<br> 3502/27
<br> 3502/28
<br> 3502/29
<br> 3
5
0
2
/
3
1
<br> 3
5
0
2
/
3
2
<br> 3
503
<br> /
3
<br> 3503/
4
<br> 3503/5
<br> 3503/6
<br> 3
5
6
0
/
3
<br> 3
5
60
/
4
<br> 5
65
<br> 4
<br> 5658
<br> 3502/33
<br> 3526/3
<br> 56
57
<br> 415/1
<br> 415/2
<br> 415/3
<br> 561/1
<br> 561/2
<br> 220/12
<br> 779/5
<br> 779/6
<br> 7
8
8
/
12
<br> 846/166
<br> 87
9/
<br> 6
<br> 2920/15
<br> 2920/16
<br> 2920/17
<br> 971
<br> 982
<br> 182/7
<br> 220/8
<br> 220/9
<br> 220/10
<br> 220/11
<br> 2920/18
<...
04_koo.pdf (PDF 3.65 MB)
TP5
<br> TP6
<br> OP1
<br> TP1
<br> PL1
<br> TP3
<br> PL2
<br> TP7
<br> TP2
<br> TP8
<br> PL3
<br> PL6
<br> PL7
<br> PL4
<br> PL5
<br> TK3
<br> DS02
<br> TK2
<br> OP2
<br> OP3
<br> OP4
<br> OP5
<br> OP6
<br> OP7
<br> OP8
<br> TP4
<br> PBO1
<br> PBO1
<br> PBO1
<br> DK2
<br> RZK1
pam
<br> pam
<br> pam
<br> pam pam
<br> pam
<br> pam
<br> pam VZ
<br> VZ
<br> VZ
<br> VZ
<br> 5
14
5
<br> 5
14
<br> 1
<br> 5143
<br> 5143
<br> 5
14
<br> 1
<br> Buk lesní v Lysicích
<br> Smrk J.E.Chadta Ševětínského
<br> v.h <.>
<br> DZ1
<br> DZ2
<br> DZ3
<br> DZ7
<br> EVSK Záoboří
<br> EVSK Rychvald
<br> park Lysice
EVSK Zámecký
<br> EVSK Perenský rybník
<br> 3705
<br> pampam
<br> nkp
<br> 4195
<br> 3714
<br> 1/24-14-14
<br> SAS 24-14-13/1
<br> SAS 24-14-13/4
<br> SAS 24-14-14/20
<br> SAS 24-14-14/10
<br> SAS 24-14-19/19
<br> SAS 24-14-14/22
<br> pam
<br> pam
<br> pam
<br> v.h <.>
<br> Jelínek
<br> Rychvald
<br> Za Oborou
<br> Nivky
<br> Býkovka
<br> ±ervenice
<br> Perenský padělek
<br> U hranic
<br> Dálky
<br> Badalky
<br> Obora
<br> Malé poloudělí
<br> Pod novým
<br> Pod Pernou
<br> Přesličný padělek
<br> Za humny
<br> U ořechu
<br> Pod Sečí
<br> Zbytky
<br> Příční horky
<br> Za brančí
<br> Přední poloudělí
<br> Záloží
<br> Zadní poloudělí
<br> Doubek
<br> Horky
<br> U kamene
<br> Úmoří
<br> Za Hvozdcem
<br> U hutě Polodíly
<br> V lukách
<br> Hvozdec
<br> Lysice
<br> 674389
k.ú.Krhov
<br> 608262
k.ú.Bořitov
<br> 616524
k.ú.Býkovice
<br> 796654
k.ú.Žerůtky
<br> k.ú.Štěchov
763241
<br> 681199
<br> k.ú.Lhota u Lysic
<br> 559
<br> 2814/169
<br> 2814/170
<br> 2814/171
<br> 63/3
<br> 308/1
<br> 308/2
<br> 309/1
<br> 7
0
1
<br> 711
<br> 819
<br> 946
<br> 947
<br> 9
4
8
<br> 949
<br> 950
<br> 951
<br> 953
<br> 954
<br> 95
5
<br> 956
<br> 957
<br> 95
8
<br> 959
<br> 960
<br> 961
<br> 962
<br> 963
<br> 964
<br> 967
<br> 970
<br> 972
<br> 973
<br> 974
<br> 975
<br> 976
<br> 977
<br> 9
7
8
<br> 9
7
9
<br> 980
<br> 981
<br> 983
<br> 79/11
<br> 79/12
<br> 198/4
<br> 201/5
<br> 344/12 344/13
344/14
<br...
03_vps.pdf (PDF 2.26 MB)
TK3
<br> DS02
<br> DS02
<br> TK2
<br> DK1
<br> TK1
<br> PBO1
<br> PBO1
<br> PBO1
<br> DK2
<br> TEP05
<br> DK3
<br> DS41
<br> Jelínek
<br> Rychvald
<br> Za Oborou
<br> Nivky
<br> Býkovka
<br> ±ervenice
<br> Perenský padělek
<br> U hranic
<br> Dálky
<br> Badalky
<br> Obora
<br> Malé poloudělí
<br> Pod novým
<br> Pod Pernou
<br> Přesličný padělek
<br> Za humny
<br> U ořechu
<br> Pod Sečí
<br> Zbytky
<br> Příční horky
<br> Za brančí
<br> Přední poloudělí
<br> Záloží
<br> Zadní poloudělí
<br> Doubek
<br> Horky
<br> U kamene
<br> Úmoří
<br> Za Hvozdcem
<br> U hutě Polodíly
<br> V lukách
<br> Hvozdec
<br> Lysice
<br> 674389
k.ú.Krhov
<br> 608262
k.ú.Bořitov
<br> 616524
k.ú.Býkovice
<br> 796654
k.ú.Žerůtky
<br> k.ú.Štěchov
763241
<br> 681199
<br> k.ú.Lhota u Lysic
<br> 559
<br> 2814/169
<br> 2814/170
<br> 2814/171
<br> 63/3
<br> 308/1
<br> 308/2
<br> 309/1
<br> 7
0
1
<br> 711
<br> 819
<br> 946
<br> 947
<br> 9
4
8
<br> 949
<br> 950
<br> 951
<br> 953
<br> 954
<br> 95
5
<br> 956
<br> 957
<br> 95
8
<br> 959
<br> 960
<br> 961
<br> 962
<br> 963
<br> 964
<br> 967
<br> 970
<br> 972
<br> 973
<br> 974
<br> 975
<br> 976
<br> 977
<br> 9
7
8
<br> 9
7
9
<br> 980
<br> 981
<br> 983
<br> 79/11
<br> 79/12
<br> 198/4
<br> 201/5
<br> 344/12 344/13
344/14
<br> 353/54
<br> 353/55
<br> 354/4
<br> 452/45
<br> 452/46
<br> 601/9
<br> 60
4/
<br> 44
<br> 782/3
<br> 787/7
<br> 792/25
<br> 7
9
2
/
2
6
<br> 7
9
2
/2
<br> 7
<br> 846/
167
<br> 8
4
6
/
16
<br> 8
<br> 846/169
<br> 846/170
<br> 846/171
<br> 8
4
6
/
172
<br> 846/173
<br> 2814/163
<br> 2814/164
<br> 2814/165
<br> 2814/166
<br> 3
0
9
2
/
3
9
<br> 3274/16
<br> 3274/17
<br> 3502/26
<br> 3502/27
<br> 3502/28
<br> 3502/29
<br> 3
5
0
2
/
3
1
<br> 3
5
0
2
/
3
2
<br> 3
503
<br> /
3
<br> 3503/
4
<br> 3503/5
<br> 3503/6
<br> 3
5
6
0
/
3
<br> 3
5
60
/
4
<br> 5
65
<br> 4
<br> 5658
<br> 3502/33
<br> 3526/3
<br> 56
57
<br> 415/1
<br> 415/2
<br> 415/3
<br> 561/1
<br> 561/2
<br> 220/12
<br> 779/5
<br> 779/6
<br> 7
8
8
/
12
<br> 846/166
<br> 87
9/
<br> 6
<br...
Lysice_ÚP_text_VP2_porovnání.pdf (PDF 661.8 kB)
I.ÚZEMNÍ PLÁN
<br>
LYSICE
<br>
<br>
<br>
Textová část ÚP
<br>
Revize textu po veřejném projednání jsou zobrazeny jako podtržené u vložených a přeškrtnuté u textů
zrušených <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Územní plán Lysice byl spolufinancován
z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR
<br> září 2020
<br> květen 2021
<br>
<br>
<br>
<br> Územní plán Lysice
<br> 2
<br> OBEC:
MĚSTYS LYSICE
Horní náměstí 157
679 71 Lysice
<br>
POŘIZOVATEL:
MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE
Odbor výstavby a územního plánování
nám.9.května 2,680 11 Boskovice
<br> PROJEKTANT:
<br>
<br> ARCHBRNO,s.r.o <.>
J.Faimonové 2227/12,628 00 Brno,IČ 03766667
adresa kanceláře: Ponětovice 70,664 51 Ponětovice
tel 773 445 340,mobil 603 413 153
e-mail: archbrno@archbrno.cz
www.archbrno.cz
<br> ZPRACOVALI:
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ Ing.arch.XXXXXXXX XXXXXX
DOPRAVA Ing.XXXX XXX
DIGITÁLNÍ DATA XXXXXX XXXXXX
<br>
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
NÁZEV DOKUMENTACE: Územní plán Lysice
<br> Orgán,který dokumentaci
vydal:
<br> Zastupitelstvo městyse Lysice
<br> Nabytí
účinnosti:
<br>
<br> POŘIZOVATEL: Městský úřad Boskovice,Odbor výstavby a územního plánování
<br>
OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA POŘIZOVATELE:
Jméno a příjmení: Ing.arch.XXXXX XXXXX
Funkce: referent územního plánování
<br> Podpis a otisk úředního razítka
<br>
<br> 09/2020
05/2021
<br>
<br>
<br> Územní plán Lysice
<br> 3
<br>
<br>
<br> POUŽITÉ ZKRATKY
<br>
<br>
<br> ČOV čistírna odpadních vod
ČSN označení českých technických norem
DN jmenovitý průměr
IS inženýrské sítě
KN katastr nemovitostí
max.maximálně
min.minimálně
MK místní komunikace
MÚK mimoúrovňová křižovatka
NN nízké napětí
NP nadzemní podlaží
OP ochranné pásmo
OÚ obecní úřad
PHO pásmo hygienické ochrany
PP přírodní památka
PrP přírodní park
PRVK Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
PN jmenovitý tlak
PUPFL pozemky určené k plnění funkce lesa
PÚR ČR Politika územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č.1,č.2,č.3 a č <.>
<br> 35
STG skupina typů geobiocénů - ekologické podmínky...
Lysice_ÚP_odůvodnění_VP2_porovnání.pdf (PDF 1.93 MB)
II.ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> LYSICE
<br>
<br>
<br> Textová část odůvodnění ÚP
<br>
<br> Revize textu po veřejném projednání jsou zobrazeny jako podtržené u vložených a přeškrtnuté u textů
zrušených <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Územní plán Lysice byl spolufinancován
<br> z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR
<br> září 2020
<br>
<br> květen 2021
<br>
<br>
Odůvodnění územního plánu Lysice
<br>
<br>
<br> 2
<br> Obsah:
<br> II.ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LYSICE
<br> Textová část odůvodnění ÚP
<br> II.A.Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 4
<br> II.B.Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
vydanou krajem
<br> 6
<br> II.C.Výčet záležitostí nadmístního významu,které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje s
odůvodněním potřeby jejich vymezení
<br> 11
<br> II.D.Vyhodnocení splnění požadavků zadání 11
<br> II.E.Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 13
<br> II.E.1.Východiska řešení 13
<br> II.E.2.Hlavní cíle rozvoje městyse,urbanistická koncepce a kompozice 14
<br> II.E.3.Veřejná prostranství a systém sídelní zeleně 14
<br> II.E.4.Dopravní infrastruktura 15
<br> II.E.5.Technická infrastruktura 19
<br> II.E.6.Zájmy obrany státu a civilní obrany 28
<br> II.E.7.Uspořádání krajiny a územní systém ekologické stability 29
<br> II.E.8.Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch
<br> 33
<br> II.E.9.Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení,zejména ve vztahu
k rozboru udržitelného rozvoje území
<br> 35
<br> II.E.10.Soulad územního plánu s cíli a úkoly územního plánování,zejména s požadavky
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území s požadavky na
ochranu nezastavěného území
<br> 35
<br> II.F.Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace
o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí <,>
stanovisko krajského úřadu po...
Opakované veřejné projednání nový ÚP Lysice.pdf (PDF 232.88 kB)
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E
Odbor výstavby a územního plánování
Náměstí 9.května 2,680 11 Boskovice
<br> ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Č.j.: SMBO 11047/2018/STAV/Chm <.>
DMBO 13804/2021/STAV/Chm <.>
Vyřizuje: Ing.arch.XXXXXX XXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: andrea.chmelova@boskovice.cz
Datum: 7.7.2021
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Lysice
<br>
<br> Městský úřad Boskovice - odbor výstavby a územního plánování,jako pořizovatel územního
plánu (ÚP) Lysice,zajistil zpracování a projednání návrhu „ÚP Lysice“.V souladu s ustanovením §52
odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění následujících předpisů
(dále jen stavební zákon),návrh projednal a dne 27.10.2020 se uskutečnilo veřejné projednání <.>
<br> V souladu s §53 stavebního zákona pořizovatel s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky
projednání.Vzhledem k podaným námitkám,které představují podstatnou úpravu a kterým bude
vyhověno,je nyní v souladu s §53 odst.2 nutné opakované veřejné projednání.Při něm se postupuje
obdobně podle §52 stavebního zákona a proto nyní odbor výstavby a územního plánování Městského
úřadu Boskovice pokračuje v řízení o návrhu ÚP Lysice a současně svolává
<br>
<br>
o p a k o v a n é v e ř e j n é p r o j e d n á n í <,>
<br>
<br>
které se uskuteční v pondělí 30.8.2019 v 1000 na úřadu městysu Lysice <.>
<br>
<br> Návrh ÚP Lysice je k nahlédnutí na Městském úřadu Boskovice – odboru výstavby a územního
plánování,zejména v úřední dny (pondělí a středa 800–1700 hodin),v jiné pracovní dny dle domluvy na
tel.čísle 516 488 715 a na úřadu městysu Lysice,zejména v úřední dny (pondělí a středa 800–1130 a
1230–1700 hodin)
<br> V souladu s ustanovením § 172 odst.2 a 3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,je návrh ÚP
Lysice k nahlédnutí rovněž na webových stránkách MěÚ Boskovice - www.boskovice.cz (úřa...

Načteno

edesky.cz/d/4756953

Meta

Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   EIA   Stavby   Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žerůtky (Blansko)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz