« Najít podobné dokumenty

Obec Běrunice - Kupní smlouva -Elkoplast CZ, s.r.o.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běrunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kupní smlouva.pdf (4.99 MB)
KUPNísuLOUVA číslo __6 éř/ & 4/05!
<br> uzavřená ve smyslu ust.& 2079 a násl.občanského zákoníku
<br> Smluvní strany:
<br> l-Euruillí_a_ _ __ _ _____ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ ____ __ \ název: Obec Běrunice ísídlo (adresa): Hlavní 176,289 08 Běrunice _ * ________j FIČ: % 002389-8š; _ ___ Li _ kif _ „ř.— ***-___,DIČ: Plátci bez nároku na odpoěeí * * _ __ _ __ ň _ ?i _
<br> rosoba oprávněrši jědhat— Eaícšůršáfstššóšíka—óš _ ————————— _ „V * _ „.<.> ? !XGLČCEQŘSLMHILÍÉ_ _ _ __ _ _.___ __ _.__ _ _ __ _ _ „ osoba oprávněná jednat XXX XXXXXXXXX,starostka obce á j l_vuěgecygclaaipkýglL.___ __ __ _ _ _ _ __ __ ___ _ _l ©M©É$%É___ÉQQWEMÉ_______________l
<br> dále jen „kupující“ na straně jedné
<br> a
<br> 2-Pr92á3113ín _ _
<br> F".__ř ____—___
<br> lmw'_ ___ígkgygúíáí____________] jíísíLo (admin __ _ ___Šisfakga 2664=_76£01_ZĚIJ
<br>,IQ_:____ _ _ _ _Ý_25_3„424_2__ _ Í_—_Íj_—_ ___Ííí DIČ: CZ25347942 ošálišošáxírěšáíaáí Éršáíkríjča,jana—Halspaecííostíý _ * * _ ******
<br> ve víceghanlnvaísa_ _ _ _ _ ___ __ _ \ osoba oprávněná jednat XXXXX XXXXXXX,zástupce pro věci technické eÉYĚÉQEŠQĚnEĚÝCE_ _ ____ __ _ __ _ ______,lumsmúadac___usagszaaeauuamamuny_
<br> dále jen „prodávající“ na straně druhé
<br> uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto kupní smlouvu:
<br> 1.Předmět smlouvy
<br> 1.1.Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě
<br> specifikovaný včl.2.této smlouvy a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě <.>
<br> 1.2.Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu,a to vše za podmínek dále sjednaných <.>
<br> 1.3.Prodávající se dále zavazuje splnit i další povinnosti stanové touto smlouvou <.>
<br> 1.4.Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách - název zakázky „Obec Běrunice — Sběrná místa a kontejnery“.Do tohoto řízení podal prodávající nabídku,na jejímž základě je s prodávajícím uzavírána tato
<br> ]
<br> smlouva.Obsahuje-lí podaná nabídka povinn...

Načteno

edesky.cz/d/4755924

Meta

EIA   Veřejná zakázka   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Běrunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz