« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument93_2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument93_2021.pdf
Statutární město Ostrava : <.>,<,> „.Městský obvod Ostrava-Jih Vy be rove rízení
<br> úřad městského obvodu Oznámení výběrového řízení č.1912021
<br> Statutární město Ostrava,tajemník Úřadu městského obvodu Ostrava—Jih,Horní 791/3,700 30 Ostrava-Hrabůvka vyhlašuje výběrové řízení na místo:
<br> úředníka na odbor majetkový
<br> S náplní práce: zaměstnanec zabezpečuje výkon působnosti městského obvodu při zajišťování správy nemovitých věcí v majetku obce,jejich nabývání,pronájmu,výpůjček,prodeje a jiných forem disponování s timto majetkem,zňzování a výmazu věcných břemen a souhlasů s umístěním staveb a vstupu na pozemky,provádí kontrolu uzavřených
<br> “smluvních vztahů ve vztahu ke svěřenému majetku,zpfacovává materiály pro orgány městského obvodu a plní jejich usnesení <.>
<br> Platová třída: 9 v souladu s nařízením vlády č.341l2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (19 730; Kč — 28 920,- Kč podle délky uznané praxe); možnost postupného pňznání osobního příplatku v souladu s 5 131 zákona č.2622006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava,městský obvod Ostrava-Jih Počet obsazovaných míst úředníků: 1 — pracovní poměr na dobu neurčitou Předpoktádaný termín nástupu: ihned po ukončení výběrového řízení nebo dle domluvy
<br> Předpoklady ve smyslu 5 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávních celků,ve znění pozdějších předpisů
<br> Požadavky: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
<br> Pňhláška musí obsahovat tyto náležitosti:
<br>.jméno,příjmení,titul
<br>.datum a místo narození
<br>.státní příslušnost
<br>.místo trvalého pobytu
<br>.číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího
<br> státního občana f.datum a podpis zájemce
<br> (DC.<.> OU'W
<br> Příhláškou se rozumí samostatný doklad,nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise,osobním dotazníku apod <.>
<br> K přihlášce je nutné připojit ...

Načteno

edesky.cz/d/4754356

Meta

Pronájem   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
22. 09. 2021
21. 09. 2021
21. 09. 2021
21. 09. 2021
21. 09. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz