« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Bělá - Výběrové řízení - majatkový odbor - UMOb Jih

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Bělá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - majatkový odbor - UMOb Jih
Statutární město Ostrava
<br> Městský obvod Ostrava-Jih vý bě TOVé řízeni
<br> úřad městského obvodu Oznámení výběrového řízení č.19/2021
<br> Statutární město Ostrava,tajemník Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih,Horní 791/3,700 30 Ostrava-Hrabůvka vyhlašuje výběrové řízení na místo:
<br> úředníka na odbor majetkový
<br> S náplní práce: zaměstnanec zabezpečuje výkon působnosti městského obvodu při zajišťování správy nemovitých věcí v majetku obce,jejich nabývání,pronájmu,výpůjček,prodeje a jiných forem disponování s tímto majetkem,zřizování a výmazu věcných břemen a souhlasů s umístěním staveb a vstupu na pozemky,provádí kontrolu uzavřených “smluvních vztahů ve vztahu ke svěřenému majetku,zpracovává materiály pro orgány městského obvodu a plní jejich usnesení <.>
<br> Platová třída: 9 v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (19 730,- Kč — 28 920,- Kč podle délky uznané praxe); možnost postupného pňznání osobního příplatku v souladu s 5 131 zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava,městský obvod Ostrava—Jih
<br> Počet obsazovaných míst úředníků: 1 — pracovní poměr na dobu neurčitou
<br> Předpokládaný termín nástupu: ihned po ukončení výběrového řízení nebo dle domluvy
<br> Předpoklady ve smyslu 5 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávních celků,ve znění pozdějších předpisů
<br> Požadavky: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
<br> Pňhláška musí obsahovat tyto náležitosti:
<br> 09.060)
<br> f <.>
<br>.jméno,příjmení,titul
<br>.datum a místo narození
<br>.státní příslušnost
<br>.místo trvalého pobytu
<br>.číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího
<br> státního občana datum a podpis zájemce
<br> Pňhláškou se rozumí samostatný doklad,nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise,osobním dotazníku apod <.>
<br> K přihlášce je nutné připo...

Načteno

edesky.cz/d/4754336

Meta

Pronájem   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Bělá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz