« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Magistrát města Brna B R N 0 Odbor dopravy
<br> č.J.: MMB/0314092/2021/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0314092/2021/2 TEL-lE-MAIL: 542 174 612/jeklova.gabriela©brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Úralmestskacasammsma
<br> _ Brno Ěih Mariánské nám.1,617 00 Brno
<br> g 0 7 -07- 2021 či.Č“ 9 63 5 V/_\
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desk : Přiloha:
<br> Vyvěšeno dne:,UB “07' 2021 Uřadmests _
<br> _ n Sejmuto dne: Mariánské n
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dálejen „OD MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle 5 77 odst.1 písm.c) a podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Městského ředitelství policie Brno,Dopravního inspektorátu Brno — město,pracoviště dopravního inženýrství (dotčený orgán podle ustanovení 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu),pod č.j.: KRPB—98873—1/ČJ—2021-0602Dl,ze dne 16.06.2021,na základě žádosti žadatele:
<br> ZNAKOM s.r.o <.>,se sídlem Zengrova 2694/4,615 00 Brno,IČ: 262 64 641 stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemních komunikacích — místních komunikacích ul.Kšírova,K Lávce,Železná a Pěšina a na veřejně přístupné účelové komunikaci ul.K Nábřeží ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu oprav trhlin a výtluku na ul.Kširova <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 14.07.2021 — 27.08.2021.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace,resp.uzavírce pozemní komunikace <.>
<br> Přechodné dopravní značení (dále jen „PDF) B 28 „Zákaz zastavení“ se umístí dle š19a odst.4 zákona č.13/1997 Sb <.>,o po...

Načteno

edesky.cz/d/4754312

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz