« Najít podobné dokumenty

Obec Postřekov - Záměr o pronájmu nebytových prostor č.p. 100

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřekov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zamer-pronajmu-nebytovych-prostor-c-p-100-priloha.pdf
OBEC POSTŘEKOV
<br>
<br>
<br>
Č.j.POSTR-703/2021-Star <.>
<br> Postřekov,6.7.2021
<br>
<br> Obec Postřekov zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zří-
<br> zení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br> ZÁMĚR K PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR
<br>
<br> v budově č.p.100 v obci Postřekov vyznačené v příloze k záměru – 2 místnosti v 2.NP o celkové výměře 36,98 m2
<br>
<br>
<br> • Přílohou tohoto záměru,je situační výkres 2.NP budovy č.p.100 s vyznačenými prostory k pronájmu <.>
<br> • Bližší informace lze získat u XXXX XXXXX Anderleho tel: XXX XXX XXX,email: starosta@obecpostrekov.cz
<br> • Zájemci mohou svou písemnou žádost předat na podatelnu obecního úřadu či zaslat poštou na adresu
<br> obecního úřadu: Postřekov 270,345 35,a to do 23.června 2021 do 15:00 hod <.>
<br>
<br> ………………………………………………………….<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Bc.XXXX XXXXXXX v.r <.>,starosta
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce a současně zveřejněno na elektronické úřední desce dne: 6.7.2021
<br>
<br> Sejmuto na úřední desce a současně sejmuto na elektronické úřední desce:
<br>
<br>
Př
ílo
<br> ha
k
<br> z
ám
<br> ěr
u
<br> o
pr
<br> on
áj
<br> m
u
<br> č <.>
j <.>
<br> PO
ST
<br> R
-7
<br> 03
/2
<br> 02
1-
<br> St
ar
<br> <.>
<br> 2 <.>
N
<br> P
bu
<br> do
vy
<br> č <.>
p <.>
<br> 1
00
<br> <,>
34
<br> 5
35
<br> P
os
<br> tř
ek
<br> ov
<br>
Záměr pronájmu nebytových prostor č.p.100.pdf
Příloha k záměru 703_2021.pdf

Načteno

edesky.cz/d/4753572


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřekov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz