« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - 17. RM (30.6.2021)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

17. RM (30.6.2021)
Z Á P I S
ze 17.jednání Rady města Volyně,které se konalo dne 30.června 2021
<br> v 16,15 hod.v kanceláři starosty města Volyně
<br> P ř í t o m n i :
předsedající: Ing.XXXXXX XXXXXXX
členové: RNDr.XXXX XXXXXXX
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX
Ing.XXXXXX XXXXXXX
Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
<br> tajemnice: Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
ověřovatelé zápisu: Ing.XXXXX XXXXXXXXX a Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
zápis pořízen dne: X.X.XXXX
<br> P r o g r a m j e d n á n í :
1.Schválení programu jednání
2.Ověřovatelé zápisu
3.Výběr poskytovatele úvěru na financování nákladního automobilu pro TS města Volyně
4.Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu přestupkové agendy
5.Záměr prodeje pozemků parc.č.2044/5 a parc.č.2044/3,oba v k.ú.Volyně
6.Příkazní smlouva spočívající v zajištění uspořádání zadávacího řízení pro výběr dodavatele
<br> na akci: „ZTV Skalka IV.etapa“
7.Smlouva o dílo na zhotovení „Změny č.4 územního plánu Volyně“
8.Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou Elektrowin a.s <.>
9.Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou Ecobat s.r.o <.>
10.Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení – Rema Systém a.s <.>
11.Přidělení pronájmu nebytového prostoru č.301,v čp.34 Volyně
12.Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na byt č.1,v čp.98 Volyně
13.Dodatek č.4 k nájemní smlouvě na byt č.3 v čp.40 Volyně
14.Dodatek č.11 k nájemní smlouvě na byt č.2 v čp.44 Volyně
15.Dodatek č.9 k nájemní smlouvě na byt č.3 v čp.44 Volyně
16.Dodatek č.5 k nájemní smlouvě na byt č.3 v čp.139 Volyně
17.Dodatek č.4 k nájemní smlouvě na byt č.4 v čp.283 Volyně
18.Schválení pověřeného člena zastupitelstva města k provádění sňatečného obřadu
Body dodatečně:
19.Výzva k podání nabídky na realizaci zakázky „ZTV Skalka IV.etapa“
20.Odměna ředitelů příspěvkových organizací města Volyně
<br> Jednání Rady města Volyně zahájil a řídil starosta Ing.XXXXXX XXXXXXX,který konstatoval,že je
přítomno X členů rady a XXXX je usnášeníschopná.Konstatoval,že zápis z minulého jednání byl
ověř...

Načteno

edesky.cz/d/4752913

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz