« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - Závěrečný účet DSO svazek Domažlicko za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20210707171853235
DSO Svazek Domažlicko
<br> SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020
<br> (v Kč)
<br> SCHVÁLENO VALNOU HROMADOU 28.6.2021
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 18232507
<br> název DSO Svazek Domažlicko ulice,č.p.Babylon 27
<br> obec Babylon
<br> PSČ,pošta 34401
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 379493150 fax 379493286 email info©svazekdomaz|icko.cz WWW stránky www.svazekdomazlicko.cz
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu |.Plnění rozpočtu příjmů Il.Plnění rozpočtu výdajů |||.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně Vl,Majetek VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI.Ostatní doplňující údaje
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> Texl Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 11 000,00 51 200,00 49 640,93 Kapitálové příjmy 152 000,00 150 954,98 Přijaté transfery B 915 000,00 9 384 000,00 10 565 047,40 Příjmy celkem s 926 000,00 9 587 200,00 10 765 643,31 Detailní výpis položek die oavětvového a druhového třldénl rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po měnách Skutečnost 0000 4116 Ostatní neinv.příjaté transfery ze st.rozpočtu 90 000,00 90 000,00 81 694,14 0000 4121 Neinvestiční pn'iaté transfery od obcí 4 695 000,00 1 195 000,00 994 419,81 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100 000,00 100 000,00 0000 4152 Neinv.pň'jaté transiod mezjnstít.a někt.CO a PO 1 560 000,00 1 560 000,00 1 602 254,62 0000 4216 Ostatní investpňjaté transfze státního rozpočtu 30 000,00 70 000,00 63 671,87 0000 4221 investiční přijaté transfery od obcí 2 040 000,00 4 240 000,00 4 224 614,00 0000 4229 Ostatní inv.příjtransfod rozpočtů územní úrovně 790 000,00 782 053...

Načteno

edesky.cz/d/4752746


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz