« Najít podobné dokumenty

Obec Salačova Lhota - Závěrečný účet a účetní závěrka rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Salačova Lhota.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet a účetní závěrka rok 2020
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SALAČOVA LHOTA ZA ROK 2020
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00249017
<br> název Obec Salčova Lhota
<br> ulice,č.p.Salačova Lhota 32
<br> obec Salačova Lhota
<br> PSČ,pošta 395 01,Pacov
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 565 442 862
<br> fax
<br> e-mail starosta.sl@centrum.cz,ekonom.sl@centrum.cz
<br> www stránky salacovalhota.cz
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů,výdajů a financování - výkaz Fin 2-12
<br> II.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> III.Peněžní fondy
<br> IV.Majetek
<br> V.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VI.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů - poskytnuté příspěvky a dary
<br> VIII.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> IX.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> X.Ostatní doplňující údaje
<br> I.Údaje o plnění příjmů,výdajů a konsolidace za rok 2020
<br> (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech ve znění platných předpisů)
<br> Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k
<br> rozpočet opatření rozpočet 31.12.2020
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 2815,5 -116 2699,5 2587,4
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy 841,8 43,3 885,1 495,3
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy 400 0 400 94,3
<br> Třída 4 - Přijaté dotace 68,1 306,1 374,2 374,2
<br> Příjmy celkem 4125,4 233,4 4358,8 3551,2
<br> Třída 5 - Běžné výdaje 3364,7 43,9 3408,6 2624,5
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje 430 260 690 267,4
<br> Výdaje celkem 3794,7 303,9 4098,6 2891,9
<br> Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 0
<br> Splátky úvěrů -330,72 0 -330,7 -330,7
<br> Fond rezerv 0 0 0 0
<br> Fond xx 0 0 0 0
<br> Změna na bank.účtu 0 70,4 -328,6
<br> Financování celkem -330,72 0 -260,3 -659,3
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
<br> podle rozpočtové skladby jsou přílohou č.1(Výkaz Fin 2-12 sestavený k 31.12.2020) <.>
...

Načteno

edesky.cz/d/4750161

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Salačova Lhota
22. 09. 2021
22. 09. 2021
22. 09. 2021
22. 09. 2021
22. 09. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Salačova Lhota      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz