« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Informace o konání zastupitelstva obce Rokytá dne 28.06.2020 od 18:00 hodin.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání zastupitelstva 28.06.2021 zde ke stažení (126.1 kB)
OBEC ROKYTÁ
<br> OBECNÍ ÚŘAD ROKYTÁ
Horní Rokytá 35,295 01 Mnichovo Hradiště
<br>
Č.j.OUROK/287/2021
<br> V Horní Rokytě dne 19.6.2021
<br>
<br> Informace
o konání zasedání zastupitelstva obce Rokytá
<br>
Obecní úřad Rokytá v souladu s ust.§ 93 odst.1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
ve znění pozdějších předpisů,informuje o době,místě a programu zasedání zastupitelstva obce
Rokytá,svolaného starostou obce Antonínem Markem v souladu s ust <.>
§ 92 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů:
<br> Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Rokytá,Horní Rokytá 35,295 01 Mnichovo
Hradiště
Doba konání: 28.6.2021 od 18:00 hod <.>
<br>
Navržený program:
<br> 1.Zahájení
2.Schválení programu
3.Kontrola plnění usnesení
4.Schvalování OZV č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
5.Schvalování prodeje pozemku p.č.621/60 v k.ú.Horní Rokytá
6.Schvalování prodeje pozemku p.č.802/2 v k.ú.Horní Rokytá
7.Schvalování prodeje pozemků p.č.839/1 a 1196/2 v k.ú.Dolní Rokytá
8.Projednání záměru prodeje pozemku p.č.793 v k.ú.Dolní Rokytá
9.Projednání záměru prodeje části pozemku p.č.840 v k.ú.Dolní Rokytá
10.Projednání nabídky směny pozemků
11.Žádost o pronájem pozemků p.č.103/1 a 104/2 v k.ú.Horní Rokytá
12.Projednání nabídky na odkup pozemků
13.Různé organizační záležitosti
14.Náměty,návrhy a připomínky zastupitelů
15.Diskuze
16.Závěr
<br>
<br>
<br> XXXXXXX XXXXX,starosta obce v.r <.>
<br> Zveřejněno dne: 19.6.2021
<br> Sejmuto dne:
<br> Současně zveřejněno na elektronické úřední desce obce Rokytá <.>

Načteno

edesky.cz/d/4749863

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz