« Najít podobné dokumenty

Obec Břežany (Klatovy) - Usnesení 30.6.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břežany (Klatovy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 30.6.2021
USNESENÍ č.14 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BŘEŽANY <,>
<br> konaného dne 30.6.2021
<br> zastupitelstvo obce Břežany po projednání:
<br>
<br> 1.Schvaluje rozpočtové opatření č.2 pro rok 2021 <.>
<br>
<br> 2.Schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období r.2020
<br> sestavenou ke dni 31.12.2020 <.>
<br>
<br> 3.Souhlasí s celoročním hospodařením Obce Břežany a schvaluje Závěrečný účet Obce Břežany za rok
<br> 2020,včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření pro ÚSC Břežany za rok 2020,bez výhrad <.>
<br>
<br> 4.Schvaluje inventarizaci majetku ve vlastnictví Obce Břežany provedenou ke dni 31.12.2020 <.>
<br>
<br> 5.Rozhodlo,že výsledek hospodaření za rok 2020 bude zaúčtován na účet 432 (výsledek hospodaření
<br> minulých účetních období) <.>
<br>
<br> 6.Schvaluje výši členského příspěvku pro DSO Horažďovicko na 2.pololetí r.2021 ve výši 7.000 Kč <.>
<br>
<br> 7.Schvaluje výši členského příspěvku pro Slavník,z.s.p.o.na rok 2021 ve výši 1.900 Kč <.>
<br>
<br> 8.Schvaluje výši členského příspěvku pro Prácheňsko,z.s.p.o.na rok 2021 ve výši 900 Kč <.>
<br>
<br> 9.Schvaluje přijetí dotace z dotačního titulu zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje
<br> 2021 na provoz prodejny v obci Břežany ve výši 30.000 Kč <.>
<br>
<br> 10.Schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce v oblasti služeb s ZKD Sušice.Příspěvek je
<br> ve výši 40.000 Kč.Z toho 10.000 Kč z rozpočtu obce a 30.000 Kč z dotace poskytnuté Plzeňským
<br> krajem z dotačního titulu zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje <.>
<br>
<br> 11.Schvaluje pověření DSO Horažďovicko zastupováním obce Břežany při přípravě společného
<br> výběrového řízení obcí DSO na likvidaci komunálního odpadu a jeho vytříděných složek <.>
<br>
<br> 12.Schvaluje stanovisko k Lokální pracovní skupině SÚRAO – obec Břežany se nebude účastnit Lokální
<br> pracovní skupiny v tzv.lokalitě Březový potok <.>
<br>
<br> 13.Bere na vědomí Závěrečný účet DSO Horažďovicko včet...

Načteno

edesky.cz/d/4749825

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Břežany (Klatovy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz