« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Zápis č. 4/2021 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Zápis č.4/2021 – Veřejné zasedání zastupitelstva 30.6.2021
<br>
Stránka 1 z 4
<br> Zápis č.4/2021
<br> z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
<br> konaného dne 30.6.2021 v 1900 hod.v jednací místnosti OÚ
<br>
Přítomni osobně: Ing.XXXXXXXX XXXXX,XXX XXXX,XXXXX XXXXX,Ing.arch.XXXXX XXXXXXXX <,>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX Ph.D,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX,Ing.Pavel
<br> Kobera
<br> Přítomni distančně:
<br> Omluveni:
<br> Neomluveni:
<br>
<br> Celkový počet přítomných zastupitelů: 7
<br> Celkový počet nepřítomných zastupitelů: 0
<br> 1.Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná zahájil starosta obce XXXXXXXX XXXXX
<br> (dále „předsedající“),přivítal všechny přítomné a konstatoval,že mimořádné zasedání
<br> bylo řádně svoláno.Informace podle § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích byla na
<br> úřední desce Obecního úřadu Klokočná zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně
<br> 7 dní,a to od 21.6.2021 do 30.6.2021.Předsedající dále konstatoval,že dle prezenční
<br> listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva osobně (z celkového počtu 7 všech členů
<br> zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Dále předsedající upozornil,že z důvodu zdokumentování průběhu jednání pro potřeby
<br> vyhotovení zápisu je pořizován zvukový záznam.To je plně v souladu jak s Jednacím
<br> řádem zastupitelstva,tak i zásad GDPR <.>
<br> 2.Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl,aby ověřovateli zápisu byli XXX XXXXX XXXXX a XXX XXX XXXX <,>
<br> zapisovatelem paní XXXXX XXXXXXXXX.Předsedající vyzval zastupitele k vznesení
<br> protinávrhů.Předsedající vyzval přítomné občany,aby se k návrhu vyjádřili.K návrhu se
<br> nikdo nevyjádřil <.>
<br> Předsedající přečetl návrh usnesení:
<br> „Zastupitelstvo obce Klokočná určuje ověřovateli zápisu pana Tomáše Indru a pana
<br> Jana Malého,zapisovatelem paní Šárku Machaňovou.“
<br> Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat <.>
<br> Hlasy: pro: XXXXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/4747802

Meta

Stavební informace   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz