« Najít podobné dokumenty

Obec Břežany (Klatovy) - Vzorky vody květen 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břežany (Klatovy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vzorky vody květen 2021
<.> L 1335
<br> Sumavské vodovody a kanalizace a.s <.>,Laboratoř SVK Zkušební laboratoř č.1335 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.Koldinova 530,339 01 Klatovy
<br> Telefon: 376 356 284
<br> Místo odběru: Břežany zdroj
<br> Odběr provedl: XXXXX XXXXXXX viz hromadná průvodka XX/XXXX
<br> Příjem provedl: XXXXXX XXXX DiS
<br> Typ odběru: bodový
<br> Adresa: Obec Břežany Břežany 23 34101 Horažďovice
<br> Protokol č.2021/00396
<br> Klasifikace vzorku: surová voda,krácený rozbor dle vyhl.428/2001 Sb <.>
<br> Datum odběru: 03.05.2021
<br> Datum příjmu: 03.05.2021
<br> Datum provedení: 03.05.2021 - 27.05.2021 Místo provedení zkoušek:
<br> Laboratoř ŠVK,Koldinova 530,Klatovy
<br> Název rozboru Jednotka Výsledek Limitní hodnota Nejistota Zpracováno
<br> měření * dle metody amonné ionty mg/l 0,07 10 % SOP2 ( ČSN ISO 7150-1) barva mg/l Pt 83,0 10 % sop14 ( ČSN EN ISO 7887) chloridy mg,/l 11,0 3,0 % SOP4 ( ČSN ISO 9297 ) CHSK(Mn) mg/l 1,82 10 % SOP3 (ČSN EN ISO 8467) dusičnany mg/l < 1,0 SOPS (ČSN ISO 7890-3) dusitany mg/l < 0,01 SOP6 ( ČSN EN 26777 ) Escherichia coli KTJ/lOOml 0 som ( ČSN EN ISO 9308-1 ) fosforečnany mg /litr < 0,05 SOP19 ( ČSN 83 0530/22) hliník mg/i < 0,02 SOP16 ( ČSN ISO 10566) hořčík mg/l 18,2 4,0 % dopočet intestinální enterokoky KTJ/100rnl 0 som ( ČSN EN ISO 7899-2 ) KNK4.5 mmol/litr 2,95 4,0 % SOPl (ČSN EN ISO 9963-1 ) konduktivita mS/m 47,0 4,0 % SOP9 ( ČSN EN 27888) látky nerozp.sušené mg/l o 10 % som ( ČSN EN 872) mangan mg/l 0,56 6,0 % SOPIS ( ČSN ISO 6333) pach 1 SOP31(TNV 757340) reakce vody(pH) 7,28 0,5 % SOP7 ( ČSN ISO 10523) sírany mg/l 70,6 6,5 % SOPS (DIN 38405F5,GLD ) teplota vzorku 0C 8,2 10 % SOP33 (ČSN 75 7342) vápník mg/l 54,1 4,0 % SOP12 ( ČSN ISO 6058) vápník a hořčík mmol/l 2,10 4,0 % SOP11 (ČSN ISO 6059) zákal ZF(n) 7,19 5,0 % SOP13 ( ČSN EN 27027 ) železo mgl 0,80 5,0 % SOP17 ( ČSN ISO 6332) ZNK8,3 mmol/litr 0,35 SOP 34 ( ČSN 75 7372) abioseston % ] subdodávka AZL absorbance(254) 0,080 5,0 % subdodávka AZL huminové lá...

Načteno

edesky.cz/d/4746021

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Břežany (Klatovy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz