« Najít podobné dokumenty

Obec Břežany (Klatovy) - Porovnání všech položek výpočtu pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břežany (Klatovy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Porovnání všech položek výpočtu pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020
Provozovatel
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
Za kalendářní rok 2020
1.Příjemce vodného a stočného 2.Provozovatel uvedený v povolení k provozování
Právnická osoba není plátce DPH Právnická osoba plátce DPH
Obchodní společnost obec Břežany Obchodní společnost Šumavské vodovody a kanalizace Klatovy,a.s <.>
Sídlo: Břežany 23 Sídlo: Koldinova 672
34101 Horažďovice 34101 Klatovy
Identifikační číslo: 00573396 Identifikační číslo: 25232100
Statutární orgán: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX Statutární orgán:
<br> X.Vlastník
Právnická osoba
Obchodní společnost obec Břežany
Sídlo: Břežany 23
34101 Horažďovice
Identifikační číslo: 00573396
Statutární orgán: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX
X.IČPE související s cenou dle povolení k provozování
3203-614891-00573396-1/1-25232100 Vodovodní řady
3203-614891-00573396-1/2-25232100 Zdroje
3203-614891-00573396-2/1-25232100 Stavba pro úpravu vody
3203-614891-00573396-3/1-25232100 Kanalizační stoky
<br>
Porovnání
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
Za kalendářní rok 2020 Příjemce vodného a stočného: obec Břežany (IČO 00573396)
Jednotné odběratelské porovnání ceny Břežany Tabulka č.1
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1 2 2a 3 4 5 6 7 8
1.Materiál mil.Kč 0.000604 0.000604 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.000604 0.000604 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2.Energie mil.Kč 0.020643 0.020643 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2.1 - elektrická energie mil.Kč 0.020643 0.02...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Břežany (Klatovy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz