« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - KÚ Jičín- výzva nedostatečně ident. oprávněným osobám

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí (28.84 kB)
Za správnost vyhotovení: Macháčková Věra <.>
<br> Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj,Katastrální pracoviště Jičín Safaříkova 842,506 01 Jičín tel.: 493547111,fax: 495512631,e-mail: kp.jícin©cuzk.cz,1D dat.schránky: xhthvam
<br> Obec Češov Češov 49
<br> 506 01 Jičín 1
<br> Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: 00-8/2021-604 ! Podzimek Josef/ 493547321 30.6.2021
<br> Výzva nedostatečně identifikovaným oprávněným osobám z věcného břemene evidovaným v katastru nemovitostí
<br> V souvislosti s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním na části katastrálního území Cešov (zastavěná část) a v souladu se zněním 5 40 odst.3
<br> zákona 256/2013 Sb.vyzývá Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj,Katastrální pracovlště Jičín,aby se mu přihlásily níže UVedeně oprávněné osoby:
<br> Oprávněná osoba z věcného Popis věcného břemene Povinnost k
<br> břemene
<br> XXXXX XXXX,adresa neznámá Věcné břemeno bytu Stavba: Cešov č.p.13 dle Usnesení soudu č.d.620/1947
<br> Katastrální úřad zároveň upozorňuje,že věcná břemena,jejichž zápis XXX do katastru převzat z bývalé pozemkové knihy,zemských desek nebo železniční knihy,které jsou zapsána ve prospěch osob s údaji neumožňujícími jejich dostatečnou identifikaci,se do obnoveného katastrálního operátu nepřevezmou,pokud se osoba oprávněná z takového věcného břemene nepřihlásí katastrálnímu úřadu do 15 dnů ode dne,kdy skončilo vyložení obnoveného katastrálního operátu (5 45 odst.2 zákona č.256/2013 Sb.) <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXX,v.r.ředitel KP Jičín
<br> Příloha: Rozdělovník: 1 x Obec Češov.č.p.49,50601 Češov
<br> 1 x Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj,Katastrální pracoviště Jičín,Šafaříkova 842,Valdické Předměstí,50601 Jičín

Načteno

edesky.cz/d/4745201

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz