« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Bělá - Rozhodnutí chodník Krmelínská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Bělá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí chodník Krmelínská
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Nová Bělá
<br> MITROVICKÁ 100/342
<br> 724 00 NOVÁ BĚLÁ
<br>
<br> NAŠE ZN.: NB/0875/21/Kl ┌ ┐
VYŘIZUJE: Klepšová
TEL.: 599 424 201 dle rozdělovníku
<br> E-MAIL: aklepsova@novabela.ostrava.cz
<br>
<br>
<br>
<br> DATUM: 2021-06-30
<br>
<br>
<br>
<br> Rozhodnutí
č.14/2021
<br>
<br> Výroková část
<br> Dne 19.05.2021 podalo Statutární město Ostrava,Městský obvod Nová Bělá,Mitrovická
<br> 100/342,724 00 Ostrava-Nová Bělá,IČ 008 45 451,na základě plné moci zastoupen
<br> společnosti Projekt HTL s.r.o <.>,Pohraniční 504/27,703 00 Ostrava-Vítkovice,IČ 258 65 145
<br> (dále jen „stavebník“) žádost o vydání společného územního a stavebního povolení (dále jen
<br> „společné povolení“) pro stavbu:
<br>
<br> „Výstavba chodníku podél ul.Krmelínské v Ostravě-Nové Bělé - SO 10 “
<br> (dále jen „stavební záměr“) na pozemcích 1638/1 v k.ú.Nová Bělá a 7/3 v k.ú.Dubina
<br> u Ostravy <.>
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu v Nové Bělé,jako stavební úřad příslušný
<br> podle ustanovení § 13 odst.1 písm.e) zákona č.225/2017 Sb <.>,o územním plánování a
<br> stavebním řádu (stavební zákona),ve znění pozdějších předpisů,ustanovení § 139 odst.3
<br> zákona čís.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) v platném znění a ustanovení čl.22 písm <.>
<br> c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.14/20013 (Statut města Ostravy)
<br> v platném znění,ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“)
<br> přezkoumal podle ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona žádost o společné povolení a
<br> podle § 94p odst.1 stavebního zákona schvaluje stavební záměr,pro který:
<br>
<br> I.Vydává společné povolení
<br> Stavební záměr obsahuje
<br> Projektová dokumentace řeší výstavbu chodníku pro pěší navazující na stávající chodník podél
<br> komunikace ul.Krmelínská.Chodník bude šíře 1,5 m ze zámkové dlažby tl.6 cm <.>
<br> Chodník bude rozdělen na dva stavební objekty,SO 10 v k.ú.Nová Bělá – délka chodníku
<br> 113,...

Načteno

edesky.cz/d/4744326

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Bělá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz