« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc
Urad městské asy mená Brna Mariánské nám.331617 00 Brno - l -07- 2021
<br> ?"" qg \DL STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO.Pl'lloha: - Majetkový odbor MMB
<br> č.j.MMB/O345293/2021/Vich
<br> DOŠLO “
<br> Záměr obce prodat.směnit,darovat.pronajmout,propachtovat nebo vvpůiěit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavbv anebo je přenechat iako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavbv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením & 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej pozemku p.č.73/3,zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 72 m1,v k.ú.Trnitá (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklaay k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Navrátil,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.216,tel <.>
<br> 5 421 73041,e-maíl: navrátil.tomas©brna cz)
<br> 2.prodej pozemků: - p.č.2501,ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 69 m2 — p.č.2503,ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 222 m2 oba v k.ú.Kohoutovice (informace 0 uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Navrátil,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.216,tel <.>
<br> 5 42 I 73 041,e-mail: navrátil.tomas©brna cz)
<br> 3.prodej části pozemku p.č.8554 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 9 m2,k.ú.Zidenice
<br> End:.Šurgota;
<br> Langr-Lie.:
<br> MW _ smwmmaswamo ' ** “1 LVllBM-SVVelkopnvlavlcká 14 _ -SMBpodl1(“'Ámm)
<br> tlamě! alsa.uodgl' ' * zzz Sgdkopawgvlaškáu a,Lokalita — Velkopavlovická
<br> ' “*'— P' '““ "' Maglslrát města Brna.Majetkový odbor !
<br>.<.>.<.>,<.> „„.<.>.—„hmm „,<.> m.<.>.<.> <.>,<.>.$
<br> mamka 1:300
<br>.\.|.|.|
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205,tel <.>
<br> 542173459,e—mail: rehorova.sona©brno.cz)
<br> 1
<br> č.j.MMB/O345293/2021/Vich
<br> prodej pozem...

Načteno

edesky.cz/d/4744289

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz