« Najít podobné dokumenty

Obec Měňany - ZÁMĚR PRODEJE OBECNÍHO MAJETKU

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Měňany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1625133797zamer_prodeje_obecniho_majetku.pdf
OBEC MENANY
<br> Měňany čp.92,267 27 Líteň,tel : 31 1684128 E—mail: menany©menany eu IC : 00233579
<br> ZÁMĚR PRODEJE OBECNÍHO MAJETKU
<br> OBEC MĚNANY na základě zákona č.128/20008b <.>,o obcích,g 39 o hospodaření obce,zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku - pozemku:
<br> k.ú.parcela č.výměra druh pozemku ( m2)
<br> Tobolka 161/4 899 orná půda
<br> Tobolka část 185 185 ostatní plocha
<br> Záměr obce o prodeji nemovitého majetku bude podle 5 39 odst.6.1 zákona č.128/20008b <.>,o obcích,zveřejněn nejméně po dobu 15—ti dnů <.>
<br> '“!
<br> POdl'ObnějSI informace na obecním úřadě <.>
<br> V Měňanech dne 1.7.2021
<br> oasc MENANY Měňany 92 1 \ 267 27 Liteň IČO 00233579
<br> DIČ: (200333579.©.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> RNDr.XXXX XXXXXXXX,CSc.starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/4744016

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Měňany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz