« Najít podobné dokumenty

Obec Radim (Jičín) - veřejná vyhláška oznamující vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radim (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde (41.04 kB)
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br>
<br>
KUKHK – 3602/UP/2021
<br> Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan <.>
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br>
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan <.>
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK – 3602/UP/2021
<br> VYŘIZUJE: Bc.XXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>
ODBOR | ODDĚLENÍ: územního plánování a stavebního řádu
územního plánování
LINKA | MOBIL: 468
E-MAIL: phofmanova@kr-kralovehradecky.cz
<br> DATUM: 1.dubna 2021
<br> Počet listů: 3
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp.znak,sk.režim: 65 / A10
2
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
3
Oznámení o vydání Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
<br> Oznámení zveřejnění Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
a
Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizací č.1,2,3 a 4
<br>
Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu,oddělení územního plánování,jako příslušný orgán územního plánování,dle § 7 odst.1,písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „stavební zákon“),v souladu s ustanovením § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“)
<br> oznamuje:
<br> I.vydání Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu předložil Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje dle § 41 odst.1 stavebního zákona návrh na vydání Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje,jako příslušný správní orgán kraje v souladu s ustan...

Načteno

edesky.cz/d/4742169

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radim (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz