« Najít podobné dokumenty

Obec Oplany - Usnesení ze zasedání zastupitelstva č.2/2021 dne 18.6.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PDF
strana 1 z 2
<br> Obec Oplany
<br>
<br>
USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Oplany č.2/2021 dne 18.6.2021
<br>
<br>
<br>
Usnesení č.3/2/2021
<br>
Zastupitelstvo obce se seznámilo se Zápisem z přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 a
bere na vědomí závěr bez výhrad <.>
<br>
Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br>
Usnesení č.4/2/2021
<br> Zastupitelstvo obce schválilo dle §4 odst.2 písm.b) zákona č.128/2000 Sb.o obcích ve znění
pozdějších předpisů a v souladu se zněním vyhlášky č.220/2013 Sb.o požadavcích na
schválení účetních závěrek vybraných účetních jednotek,v platném znění,účetní závěrku za rok
2020 včetně výsledku hospodaření obce <.>
<br>
Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br>
Usnesení č.5/2/2021
<br>
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet za rok 2020 včetně
Zprávy Krajského úřadu Stč.kraje o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad <.>
<br>
Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br> Usnesení č.6/2/2021
<br>
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č.2,týkající se navýšení příjmů
a výdajů v oblasti krizového řízení.Provede účetní obce <.>
<br>
Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br>
Usnesení č.7/2/2021
<br>
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodloužení nájemní smlouvy s nájemcem bytu
v č.p.11 formou dodatku,a to do 31.12.2022
<br>
Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br>
<br>
<br> strana 2 z 2
<br> Usnesení č.8/2/2021
<br>
Zastupitelstvo obce projednalo případný záměr paní A.T.na pronájem nebytových prostor
v č.p.11 za cenu 2.000,-Kč/měs + 100,-Kč/měs.za vodné a stočné na dobu určitou do
31.12.2021 <.>
<br>
Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno : 19.6.2021 Ing.XXXXXX XXXXX
Sejmuto : X.X.XXXX starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/4741812

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz