« Najít podobné dokumenty

Obec Stožec - Zveřejnění záměru č. 25

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stožec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění záměru č. 25
Obecní úřad Stožec
<br>
<br>
<br>
Stožec 25,384 44 Stožec
Vaše značka: Číslo jednací: Vyřizuje: Ve Stožci dne:
<br>
stoz - 640/2021 Finiková 21.5.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OBEC STOŽEC
sídlo Stožec 25,PSČ 384 44,IČO: 00250686
<br>
<br> zveřejňuje
<br>
v souladu s ustanovením § 39 odstavec 1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) v platném znění a
<br> usnesením Zastupitelstva obce Stožec <.>
<br>
<br> Záměr č.25/2021
na
<br> PRONÁJEM
<br>
- části nemovité věci,zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Prachatice <,>
<br> v katastru nemovitostí pro obec 550523 Stožec a katastrální území 755664 České Žleby,na listu vlastnictví č <.>
<br> 10001,tam vedené jako pozemek,označený jako parcela č.924/147 o výměře 1110 metrů čtverečních <,>
<br>
<br> XXX XXX XXXXXX
<br>
<br> Cena nájemného je stanovena ve výši 200,- Kč / rok <.>
<br>
<br> Podmínky nájmu:
<br>
<br> Účel užívání: sekání,sušení a využívání travních porostů
<br>
<br> Lhůta a místo pro podání nabídek:
<br>
<br> Vyjádření a nabídky dalších zájemců je možné doručit po dobu 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru na
<br> Obecní úřad Stožec,Stožec 25,PSČ 384 44,v neprůhledných obálkách zabezpečených proti neoprávněné
<br> manipulaci,označených „Záměr č.25/2020“ – neotvírat“ <.>
<br>
<br> Nabídka zájemce musí obsahovat minimálně:
<br>
<br> 1) Identifikaci zájemce:
<br>
<br> - u fyzických osob: jméno,příjmení,datum narození,trvalé bydliště (popřípadě
<br> i kontaktní adresu),telefonní číslo,případně IČO <,>
<br>
<br> - u právnických osob: obchodní firmu (nebo název),sídlo (popřípadě i kontaktní adresu) <,>
<br> IČO,jméno a příjmení zastupující osoby,telefonní číslo <.>
<br>
<br> 2) Nabízenou výši nájemného <.>
<br>
<br> 3) Podpis zájemce <.>
<br>
<br> Obecní úřad Stožec
<br>
<br>
<br>
Stožec 25,384 44 Stožec
<br>
Bližší informace je možné získat osobně na Obecním úřadu Stožec nebo telefonicky na čísle 603 169 163
<br>
<br> Upozornění pro zájemce:
<br>
<br> - Při posuzován...

Načteno

edesky.cz/d/4741429

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stožec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz