« Najít podobné dokumenty

Obec Stožec - Zveřejnění záměru č. 30

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stožec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění záměru č. 30
Obecní úřad Stožec
<br> Stožec 25,384 44 Stožec
<br> Vaše značka: Císlo jednací: Vyřizuje: Ve Stožci dne:
<br> stoz — 857/2021 XXXXX XXXX XX.X.XXXX
<br> oeecsrožEc
<br> sídlo Stožec 25„ PSČ 334 44,1čo: 00250686 zveřejňuje
<br> v souladu s ustanovením & 39 odstavec 1 zákona č.123/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) v platném znění a usnesením Zastupitelstva obce Stožec <.>
<br> Záměr č.30/2021 PRONÁJEM
<br> — části nemovité věci,zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj1 Katastrální pracoviště Prachatice,v katastru nemovitostí pro obec 550523 Stožec a katastrální území 755664 Ceské Zleby,na listu vlastnictví č.10001,tam vedenéjako pozemek,označený jako parcela č.924/ 159 o výměře 2054 metrů čtverečních <,>
<br> na
<br> XXX XXXXX XXXX,MUDr <.>
<br> Cena nájemného je stanovena ve výši 205,- Kč / rok
<br> Podmínky nájmu:
<br> Účel užívání: uskladnění dřeva
<br> Lhůta a místo pro podání nabídek:
<br> Vyjádření a nabídky dalších zájemců je možné doručit po dobu 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru na Obecní úřad Stožec,Stožec 25,PSC 384 44,v neprůhledných obálkách zabezpečených proti neoprávněně manipulaci,označených „Záměr č.29/2020“ — neotvíi'atí' <.>
<br> Nabídka zájemce musí obsahovat minimálně:
<br> 1) Identitikaci zájemce:
<br> — u fyzických osob: jméno,příjmení,datum narození,trvalé bydliště (popřípadě i kontaktní adresu),telefonní číslo,případně ICO <,>
<br> — u právnických osob: obchodní firmu (nebo název),sídlo (popřípadě i kontaktní adresu),ICO,jméno a příjmení zastupující osoby,telefonní číslo <.>
<br> 2) Nabízenou výši nájemného <.>
<br> 3) Podpis zájemce <.>
<br> í becní úřad Stožec
<br> Stožec 25,384 44 Stožec
<br> Bližší informaceje možné získat osobně na Obecním úřadu Stožec nebo telefonicky na čísle 603 169 163 Upozornění pro zájemce:
<br> - Při posuzování nabídek zájemců nemusí být upřednostněna ta s nejvyšší nabízenou cenou nájmu <.>
<br> - K nabídkám podaným po lhůtě nebo k nabídkám,které nebudou mít předepsané náležitosti,nemusí být př...

Načteno

edesky.cz/d/4741427

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stožec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz