« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - Závěrečný účet DSO spolek pro odpadové hospodářství obcí Lazce za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20210630164704041
Licence: WDQG
<br> DSO spolek pro odpadové hospodářství obcí Lazce
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020
<br> '
<br> (v Kč) sestavený ke dni 30.06.2021
<br> XCRGBZUC /ZU1 (01012020 /O1012020)
<br> Údaje o organizaci identiňkační číslo název ulice,č.p.obec PSČ,pošta
<br> Kontaktní údaje telefon fax e-mail VWVW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> |.Plnění rozpočtu příjmů ll.Plnění rozpočtu výdajů
<br> 18232493 DSO spolek pro odpadové hospodářství obcí Lazce
<br> Lazce 34601
<br> 721610554
<br> Ill.Financování (zapojeni vlastních úspor a cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy — informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům & Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br> 30.06.2021 12h51m295
<br> Zpracováno systémem UCR© GORDIC© spol.s r.a <.>
<br> strana 1 /6
<br> Licence: WDQG
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> XCRGBZUC /ZU1 (01012020 /01012020)
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 101 000,00 101 000,00 150 180,66 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 56 000,00 56 000,00 55 207,00 Příjmy celkem 157 000,00 157 000,00 205 387,66 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost,0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 56 000,00 56 000,00 55 207,00 0000 Bez ODPA 56 000,00 56 000,00 55 207,00 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 000,00 100 000,00 150 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 100 000,00 100 000,00 150 000,00 6310 2141 Přijmyz úroků (část) 1 000,00 1 000,00 180,66 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 1 000,00 180,66 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 15...

Načteno

edesky.cz/d/4741340


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz