« Najít podobné dokumenty

Obec Děpoltovice - 19. zasedání Zastupitelstva obce Děpoltovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Děpoltovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

19. zasedání Zastupitelstva obce Děpoltovice
19.ZASEDÁNÍ
<br> ZASTUPITELSTVA OBCE DĚPOLTOVICE
<br> SE KONÁ
<br> 21.06.2023 v 17,100 Hoorn VE SPOLECENSKEM DOME
<br> Program zasedání:
<br> 1) 2)
<br> 3) 4) 5) 6) 7)
<br> Zahájení
<br> Schválení programu
<br> Rozpočtové opatření
<br> Závěrečný účet obce za rok 2020 Záměr na pronájem nebytových prostor Různě
<br> Diskuse
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX starostka obce
<br> Zasedání proběhne za zvýšených hygienických opatření <.>
<br> Vyvěšeno dne: 09.06.2021 Sejmuto dne: 21.06.2021
<br> Z'i21.z 'n'z i| DV |VI
<br> kgnang'hg dne 21.QQ,2921.od 17:09 hodin <.>
<br> 1.) Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání zastupitelstva obce Děpoltovice (dále též jako „zastupitelstvo — ZO“ ) bylo zahájeno v 17,00 hodin starostkou obce Stěpánkou Luxíkovou (dále jako „předsedající“).Přítomno je 5 zastupitelů viz prezenční listina,omluveni jsou Ing.XXX XXXXXXXX,paní XXXX XXXXXXXX,zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Konání zastupitelstva bylo řádně zveřejněno na úřední a elektronické desce obce Děpoltovice <.>
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
<br> Předsedající navrhla určit ověřovatele zápisu Pavla Hnízdila a XXXXXXXX XXXXXXXX,zapisovatele Lenku Get'kovou,k návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům <.>
<br> Výsledek hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0
<br> v
<br> Usnesení c.1: 20 Děpoltovice schvaluje ověřovatele zápisu Pavla Hnízdila a XXXXXXXX XXXXXXXX,zapisovatele Lenku Get'kovou <.>
<br> Z.) Schválení programu
<br> 1.) Zahájení
<br> 2.) Schválení programu
<br> 3.) Rozpočtové opatření
<br> 4.) Závěrečný účet obce za rok 2020
<br> 5.) Záměr na pronájem nebytových prostor 6.) Různé
<br> 7.) Diskuse
<br> Výsledek hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
<br> Usnesení č.2.ZO Děpoltovice projednalo a schvaluje program jednání <.>
<br> 2
<br> 3.Rozpočtové opatření č.4! 2021 + č.5! 2021
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.4/ 2021 —vDaň z příjmů PO — proúčtování příjmy — výdaje Cerpadlo...

Načteno

edesky.cz/d/4740369

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Děpoltovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz